11 maja uroczyście zainaugurowano kolejny etap rozbudowy i unowocześniania Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Tym razem powiększone i gruntownie modernizowane będzie skrzydło szpitala od strony ul. Żołnierskiej, w którym po zakończeniu prac w połowie 2020 roku znajdą się:

  1. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pozwoli to m.in. na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu);
  2. Oddział Pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej (inwestycja pozwoli m.in. na stworzenie izolatek wyposażonych w śluzę, salę i łazienkę);
  3. Oddział Pediatryczny Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci;
  4. Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie ortopedii i w zakresie reumatologii.

Łącznie prace obejmą aż 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. będzie dobudowne w postaci nowej bryły i kolejnego, 4. piętra do istniejącej już części. Kolejne 1800 m. kw. - tyle ile liczy obecnie istniejące skrzydło, będzie gruntownie przebudowane.

Rozbudowa Szpitala wymuszona jest także przez stale rosnącą liczbę leczonych pacjentów, która w ostatnim 10-leciu uległa podwojeniu (obecnie jest to 28 tys. pacjentów rocznie). Pierwszy etap rozbudowy zakończony pod koniec 2012 roku polegający na dobudowie nowego skrzydła od strony południowej poprawił dostępność i warunki leczenia w bardzo ważnych oddziałach takich jak Klinika Pediatrii, Gestroenterologii i Żywienia z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii, Klinika Rehabilitacji i Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok.

Łączny koszt inwestycji wynosi 30 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu samorządu województwa, resztę stanowi wkład własny szpitala. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2020 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego