Pod koniec lutego w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku została otwarta nowa Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii.

Pracownia mieści się w dwóch obszernych salach zabiegowych i wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy i do znieczulania pacjentów.

Projekt zrealizowany został z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 11 783 870, 94 zł (dotacja - 10 016 290,29 zł ). Obejmował przebudowę trzech zakładów - Kliniki Neurologii i Rehabilitacji, Kliniki Pediatrii i Nefrologii oraz przebudowę i reorganizację Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Pracownią Endoskopową.

- Ze strony gastrologicznej będą tu realizowane badania endoskopowe dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego, a więc przełyku, żołądka, dwunastnicy, czyli tzw. gastroskopie oraz kolonoskopie, czyli badania dotyczące dolnego odcinka przewodu pokarmowego – mówił podczas spotkania z dziennikarzami prof. Dariusz Lebensztejn, kierownik Kliniki pediatrii, gastroenterologii, hepatologii, żywienia i alergologii UDSK.

- Będą tu też wykonywane bronchoskopie, kiedy trzeba będzie usunąć ciało obce z oskrzeli. – wyjaśniała również prof. Anna Wasilewska, dyrektor szpitala.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku