12 kwietnia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło apel o włączenie polskich lekarzy w działania mające na celu udokumentowanie zbrodni wojennych dokonanych na narodzie ukraińskim.

Poniżej publikujemy treść apelu w całości.

W związku z coraz liczniejszymi informacjami wskazującymi na to, że wojska Federacji Rosyjskiej dopuściły się na obszarze suwerennej Ukrainy zbrodni wojennych, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz Ukrainy o włączenie w działania dokumentujące zbrodnie wojenne dokonane na narodzie ukraińskim przedstawicieli lekarskich i prawniczych samorządów zawodowych państw europejskich.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej udział przedstawicieli samorządów zawodowych w dokumentowaniu tych tragicznych wydarzeń, niezależnie od prac organów ścigania Ukrainy, pomoże w zabezpieczeniu i utrwaleniu dowodów tych zbrodni, pełnym wyjaśnieniu ich skali oraz ustaleniu sprawców.


Źródło: NIL