2 marca 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z poniższym apelem do Rektorów Prezydentów, Prezesów, Dyrektorów Uczelni Medycznych, Medycznych Towarzystw Naukowych, Instytutów Badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności:

Szanowni Państwo,

wszyscy żyjemy tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie. Brutalna inwazja Federacji Rosyjskiej na niezależne państwo zasługuje na jednoznaczne potępienie. Życie tracą niewinni ludzie. Ogrom cierpienia fizycznego i psychicznego nikogo nie pozostawia obojętnym. Dotyczy to również lekarzy i całego środowiska medycznego.

Na naszych oczach dokonuje się akt negacji wszystkiego, o co codziennie walczą medycy na całym świecie – czyli obrony zdrowia i życia każdego człowieka. Dlatego uważam, że mamy moralny obowiązek nie tylko pomagać Ukraińcom w każdy możliwy sposób (co już się dzieje), ale także dać wyraz naszemu oburzeniu w formie izolacji rosyjskich instytucji, by w ten sposób zademonstrować sprzeciw wobec wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską.

Apeluję więc do Was – Szanowni Państwo – o zawieszenie współpracy z instytucjami rosyjskimi, a także powstrzymanie się od nawiązywania nowych kontaktów na polu naukowym.

Niech najeźdźcy naszego sąsiada, niepodległego, wolnego kraju dotkliwie odczują w każdej sferze – od militarnej przez polityczną, ekonomiczną po naukową – jak bardzo potępiamy ich zamach na niewinnych ludzi.

Pragnę podkreślić, że celem takiego działania nie jest zemsta na społeczeństwie rosyjskim lecz niezgoda na agresję w stosunkach międzynarodowych, niezgoda na naruszanie podstawowych praw i wolności przynależnych każdemu człowiekowi.

Zróbmy co w naszej mocy, by wspomóc potrzebujących, napiętnować agresora i solidarnie działać na rzecz pokoju.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Źródło: NIL