Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 września 2021 r., w porównaniu do obwieszczenia poprzedniego zawiera następujące zmiany:

1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu leków refundowanych zostanie dodanych 75 nowych produktów bądź wskazań.

2. Dla 103 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 214,10 zł).

3. Dla 20 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 1,32 zł do 1 512,00 zł).

4. Dla 150 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 51,03 zł).

5. Dla 374 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 683,05 zł).

6. Dla 209 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 742,62 zł).

7. Dla 149 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 12,75 zł).

8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 33 produkty bądź wskazania figurujące w poprzednim obwieszczeniu.

ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.