Odnosząc się do doniesień medialnych, Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że terapia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) w tzw. w drugiej linii leczenia nie zakończy się w lutym.

Resort zdrowia poinformował, że pracuje nad wydłużeniem czasu leczenia powyżej 60 miesięcy w specjalnych programach lekowych dla określonych grup chorych na SM.

Ministerstwo przekazało, że do resortu wpłynęły wnioski refundacyjne obejmujące m.in. natalizumab i fingolimod.

W przypadku tego pierwszego wniosek został oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W rekomendacji nr 31/2016 z 2 czerwca 2016 r. Prezes Agencji zarekomendował objęcie refundacją tego produktu leczniczego we wnioskowanym zakresie. Jednak po pierwszym posiedzeniu negocjacyjnym z Komisją Ekonomiczną podmiot odpowiedzialny zawiesił wniosek. Do czasu jego odwieszenia przez Wnioskodawcę nie może być wykonywana żadna czynność w tej sprawie.

W przypadku fingolimodu zakończyły się prace w zakresie ustalenia treści wnioskowanego programu lekowego, a zgromadzony materiał dowodowy został już oceniony przez Agencję. W rekomendacji nr 77/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Prezes Agencji zarekomendował objęcie refundacją tego produktu leczniczego w ramach wnioskowanego programu, pod warunkiem okresowego monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz zapewnienia efektywności kosztowej względem wszystkich analizowanych technologii opcjonalnych. Zakończyły się także negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną i została wydana uchwała Komisji Ekonomicznej. Obecnie resort zdrowia prowadzi dalsze, intensywne negocjacje z Wnioskodawcą celem ustalenia jak najefektywniejszych warunków finansowania tej technologii medycznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia