Naukowcy są coraz bliżsi zrozumienia neurobiologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za wpływ medytacji na zdrowie – nie tylko psychiczne. Niezastąpioną pomocą w wyjaśnieniu tego rodzaju mechanizmów są techniki badania aktywności oraz obrazowania mózgu, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI).

Jednym z najważniejszych obszarów mózgu, którego czynność ulega zmianie pod wpływem medytacji, jest – mało jeszcze poznana – tzw. sieć wzbudzeń podstawowych (DMN). Zsynchronizowana aktywność DMN spada podczas wykonywania zadań wymagających skupienia uwagi na bodźcach zewnętrznych. Obszary należące do DMN, m.in. elementy przyśrodkowej kory przedczołowej i skroniowej, linii środkowej mózgu i boczno–przyśrodkowe części kory ciemieniowej, ponownie ulegają aktywacji, gdy np. przechodzimy w stan rozluźnienia i myślimy o czymś innym niż aktualnie wykonywana czynność (tzw. błądzenie myśli).

Naukowcy z Yale University School of Medicine w New Haven przeprowadzili badanie wśród 12 praworęcznych osób, od ponad 10 lat praktykujących medytację (typu mindfulness) oraz 13 zdrowych osób, które tego nie robiły. Dobrano ich pod względem wieku, płci, rasy, wykształcenia, a nawet statusu zatrudnienia. Osoby medytujące wiele lat przyznawały, że znacznie rzadziej doświadczają błądzenia myśli.

Badania przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wykazały też, że znacznie mniej aktywne były u nich dwie składowe DMN, tj. tylna część kory zakrętu obręczy oraz przyśrodkowa kora przedczołowa (mPFC). Zdaniem autorów pracy sugeruje to, że zmiany aktywności w DMN spowodowane praktykowaniem medytacji zmniejszają zjawisko błądzenia myśli.

Naukowcy podejrzewają, że medytowanie przyczynia się do tego, że bardziej koncentrujemy się na „tu i teraz”, a mniej na sobie, własnych emocjach i bodźcach odbieranych przez ciało. W dalszej perspektywie wiąże się np. z lepszym samopoczuciem oraz obniżonym stresem i spadkiem objawów depresji.

Choć większość badań skupia się głównie nad korzystnym wpływem medytacji na zdrowie psychiczne, coraz częściej pojawiają się także prace wskazujące, że regularne medytowanie korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, gdyż może łagodzić stany zapalne, które zwiększają ryzyko m.in. chorób serca, astmy, nowotworów, a nawet spowalniać starzenie się komórek organizmu. Potrzebne są jednak dalsze badania, które to potwierdzą.
Źródło: www.medexpress.pl