Nowe badania wskazują, że osoby przestrzegające zdrowych wzorców żywieniowych (spożywające głównie owoce, warzywa, orzechy i rośliny strączkowe) są w mniejszym stopniu zagrożone rozwojem depresji.

Badanie, opublikowane w BMC Medicine, wykazało, że przestrzeganie diety śródziemnomorskiej, diety wegetariańskiej lub Alternative Eating Index-2010 wydaje się odgrywać istotną rolę ochronną przed rozwojem chorób afektywnych jednobiegunowych.

"Chcieliśmy zrozumieć, jaką rolę odgrywa odżywianie w zakresie zdrowia psychicznego, ponieważ uważamy, że pewne wzorce diet mogą chronić nasze umysły," wyjaśnia kierujący badaniami Almudena Sánchez-Villegas, z Uniwersytetu w Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii. "Diety te są niewątpliwe korzystne dla zdrowia fizycznego, a teraz okazuje się, że mogą one mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.”

Podczas gdy większość badań przeprowadzono w celu oceny roli diety w profilaktyce chorób niezakaźnych takich jak choroby układu krążenia i nowotwory, mniej uwagi poświęcono wpływowi diety na rozwój zaburzeń psychicznych.

Dla celów badania naukowcy wybrali do porównania trzy wzorce żywieniowe, które wcześniej okazały się mieć negatywny związek ze śmiertelnością z powodu różnych chorób, w tym chorób układu krążenia i nowotworów.

W sumie oceniono 15,093 uczestników biorących udział w badaniu SUN Project (Seguimiento Universidad de Navarra). SUN Project to badanie kohortowe, które rozpoczęło się w 1999 roku i było zaprojektowane przez naukowców celem identyfikacji czynników żywieniowych i stylu życia, które zmieniają prawdopodobieństwo różnych schorzeń.

Każdy z uczestników był wolny od depresji na początku badania. Naukowcy ocenili ilość i częstotliwość spożycia różnych składników diety przez uczestników za pomocą kwestionariuszy na początku badania, a następnie ponownie po 10 latach.  Stopień przestrzegania zaleceń dietetycznych oceniono z zastosowaniem systemu punktowego.  Wykazano, iż nawet umiarkowane przestrzeganie diety związane było z mniejszym ryzykiem depresji.

Po okresie obserwacji, 1,55 tysiące uczestników zgłosiło otrzymanie klinicznej diagnozy depresji lub zażywanie leków przeciwdepresyjnych.

Z trzech diet, przestrzeganie diety Alternative Eating Index-2010  roku było związane z największą redukcją ryzyka depresji. Dieta ta charakteryzuje się wysokim spożyciem warzyw, owoców, chleba z pełnego ziarna, orzechów, roślin strączkowych, długołańcuchowych kwasów omega-3 oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Co ciekawe, podczas gdy ryzyko depresji okazało się być istotnie zmniejszone przy porównywaniu pacjentów przestrzegających diety w umiarkowanym i niskim stopniu, ścisłe stosowanie się do zaleceń dietetycznych nie wpływało istotnie na dodatkową redukcję ryzyka. Sánchez-Villegas stwierdza, że może istnieć efekt progowy: "Zauważalna różnica występuje, gdy uczestnicy zaczynają przestrzegać zdrowszej diety. Nawet umiarkowane dostosowanie do tych zdrowych wzorców dietetycznych wiązało się z istotnym zmniejszeniem ryzyka rozwoju depresji. Jednak nie widzieliśmy żadnych dodatkowych korzyści, gdy uczestnicy wykazywali wysoki lub bardzo wysoki stopień przestrzegania diety. "

"Tak więc, gdy próg zostanie osiągnięty, obniżone ryzyko depresji osiąga plateau, nawet jeśli uczestnicy byli bardziej rygorystyczni w kwestii przestrzegania diety i jedli zdrowiej", dodaje.

Ponieważ badanie to jest uzależnione od własnej zgłaszalności jego uczestników, a przestrzeganie diety było mierzone jedynie w dwóch punktach czasowych, naukowcy twierdzą, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić tę obserwację.


Źródło: medicalnewstoday.com