MZ w listopadowych wykazach refundacyjnych znalazły się nowe molekuł zwiększające dostępność do leczenia dla pacjentów m.in. z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz ciężką łuszczycą plackowatą.


W ramach programów lekowych oraz chemioterapii zwiększyła się dostępność do programów lekowych:

- dla pacjentów z niedrobnokomórkowych rakiem płuca- poprzez utworzenie nowego programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu", w ramach którego dostępny będzie afatynib (3 kody EAN).

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii. Zmianie ma ulec treść programu lekowego "Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej" w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept (3 kody EAN). Będzie to kolejny lek – obok ustekinumabu i adalimumabu – stosowany w tym programie lekowym w populacji dorosłych, który jednak – jako jedyny z całego programu lekowego – będzie mógł być stosowany w populacji dziecięcej. Objęcie refundacją etanerceptu w populacji dziecięcej jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane do Ministra Zdrowia zarówno ze strony środowiska ekspertów klinicznych jak i pacjentów.

Dodano również kolejny preparat zawierający toksynę botulinową typu A do programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A". Natomiast w ramach programu lekowego "Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)" zostanie również objęty lek zawierający sorafenib (1 kod EAN). Lek ma być opcją terapeutyczną w leczeniu nowotworów podścieliska u osób dorosłych w przypadku braku skuteczności uprzedniego leczenia z zastosowaniem imatynibu i sunitynibu (III linia leczenia).

Komisja ekonomiczna MZ podjęła również decyzję o rozszerzeniu zakresu wskazań refundacyjnych w katalogu chemioterapii dla octreotydu (3 kody EAN) w zakresie leczenia guzów przysadki typu kortykotropinoma oraz dla leków tyreotropinoma, oraz dla winorelbiny (8 kodów EAN) w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym.

Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające tenofowir (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową (1 kod EAN), cisplatynę (2 kody EAN), bosentan (1 kod EAN), docetaksel (3 kody EAN).

Źródło: www.pulsmedycyny.pl