Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu pilotażowego dedykowanego seniorom z województwa kujawsko-pomorskiego. System już działa. We wrześniu-październiku odbędzie się nowy nabór uczestników, w którym zostanie rozdysponowanych 100 bransoletek życia – urządzeń mobilnych, na których oparty jest system przywoływania pomocy.

- Co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Teleopieka oznacza dla nich bezpieczeństwo i jednocześnie zachowanie niezależności, a dla rodzin możliwość kontynuowania pracy zawodowej i wypełniania innych obowiązków ze świadomością, że rodzice czy dziadkowie są pod opieką. To nowy rozdział w organizacji opieki nad niesamodzielnymi seniorami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który podjął już decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu programu.

W ramach rozszerzenia pilotażu jesienią bransoletki otrzyma 100 osób. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie nowego samorządowego wojewódzkiego programu opiekuńczo-ratunkowego z myślą o wszystkich potrzebujących. Prace nad nim już się rozpoczęły. Urzędnicy zakładają, że będzie funkcjonował w oparciu o Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną i działające w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Exea Data Center. Urząd Marszałkowski chce, by w nowym projekcie partycypowały gminy w całym województwie, a zamożniejsi uczestnicy programu ponosili niewielką częściową odpłatność.

Obecnie pilotażowym systemem opiekuńczo-ratunkowy jest obejętych 55 starszych osób w całym regionie. Wszyscy uczestnicy pilotażu oraz ich opiekunowie rodzinni lub środowiskowi zostali przeszkoleni w kwestii możliwości jakie dają bransoletki i jak używać tego sprzętu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego