Sejm 8 grudnia zajmie się projektem ustawy o funduszu kompensacyjnym, który ma gwarantować odszkodowania osobom, u których wystąpią odczyny poszczepienne - poinformował w Sejmie wiceminister zdrowa Waldemar Kraska.

Marek Hok (KO) zapytał wiceministra w Sejmie o to, kiedy w Sejmie pojawi się projekt regulacji dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego, "który miał zachęcić do szczepień". Przypomniał, że po spotkaniu w piątek z klubami i kołami parlamentarnymi wiceminister obiecał, że taki akt pojawi się w poniedziałek, 29 listopada i nadal go nie ma. Dodał, że taki projekt w kwietniu był przygotowany przez ministra zdrowia. Trafił do Sejmu w sierpniu.

"Ta ustawa trafiła do Sejmu 2 sierpnia. Został jej nadany numer 1449 i do dnia dzisiejszego nie mamy tego druku w pracach komisji (...) W związku z tym mam pytanie, kiedy wreszcie ta ustawa, która też jest spóźniona o parę miesięcy, bo i tak już dziś nie zachęci do szczepień, będzie procedowana w polskim parlamencie, w komisji zdrowia?" - zapytał poseł.

Wiceminister odpowiedział, że "8 grudnia będzie pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu".

Rząd w lipcu przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej regulacji miał m.in. powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiałyby szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Świadczenia kompensacyjne miały być uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku.

Świadczenie kompensacyjne miało mieć charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość uzależniona byłaby przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego założono na poziomie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś w kwocie 100 tys. zł w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wynosiłoby 3 tys. zł. Świadczeniem kompensacyjnym miały być objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Projektodawcy założyli, że głównym źródłem finansowania funduszu byłyby wpłaty na jego rachunek bankowy, dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych.(PAP)


Źródło: PAP