We wtorek, 23 listopada uroczyście otwarto Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicewojewoda Ryszard Pagacz i radna województwa Jadwiga Wójtowicz. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

- Krakowski Szpital Specjalistyczny – instytucja Województwa Małopolskiego – zajmuje szczególne miejsce na mapie placówek medycznych naszego regionu. To jednostka nowoczesna, do której pacjenci przyjeżdżają dla kunsztu pracujących tu lekarzy i jakości świadczonych usług medycznych. Niezwykle cieszy mnie, że dzięki realizowanym inwestycjom, w tym także z Funduszy Europejskich, wciąż rozwija on swoje możliwości leczenia, tak, aby każdy pacjent mógł znaleźć tutaj jak najszerszą i jak najbardziej komplementarną opiekę medyczną. Jestem przekonany, że otwierane dzisiaj Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej będzie jak najlepiej służyło pracującym tu lekarzom i ich pacjentom - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

W skład Centrum wchodzą Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym oraz Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących. Jego utworzenie jest współfinansowane ze środków funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

- Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możliwy jest ciągły wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskiej służby zdrowia, a przykładem tych działań jest otwarte dziś Centrum. Małopolanie otrzymają tu pomoc w zakresie leczenia chorób serca i wątroby. Nasze szpitale zapewniają leczenie na najwyższym poziomie i wykorzystują najlepszy sprzęt. Placówki nieustannie się rozwijają, tworzą kolejne supernowoczesne programy i stają się prekursorami innowacyjnych metod terapeutycznych - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Projekt utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej zrodził się w 2015 roku, a celem jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wątroby dla mieszkańców Małopolski. Inwestycja umożliwi prowadzenie terapii pomostowej pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca lub wątroby, w celu przedłużenia ich życia w oczekiwaniu na przeszczep oraz przygotowania do transplantacji.

- Prace związane z projektem budowlanym rozpoczęły się w 2019 roku i mimo pandemii udało się dotrzymać terminów założonych w projekcie. W wyniku rozbudowy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwiększył o 883,26 m² powierzchnię użytkową budynku i aktualnie wynosi ona 2 988,58 m2. Umożliwiło to zwiększenie ilości łóżek (miejsc) dla pacjentów. Dostępne są jedno-, dwu- i trzyosobowe sale dla chorych, które wyposażone są nowoczesny sprzęt monitorujący, łazienki i sieć Wi-Fi. Pawilon M-VIII został rozbudowany i zmodernizowany oraz wyposażony w najnowszy sprzęt medyczny, który przyczyni się do ratowania zdrowia i życia potrzebujących pacjentów – podkreślił Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - lek. Grzegorz Fitas.

Kierownikiem Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym jest prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, a Regionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących – prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk.

- Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno -Telemedycznym jest pierwszym w Małopolsce ośrodkiem, który spełnia wszystkie postulowane kryteria kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca. W skład tego ośrodka wchodzi Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, gdzie hospitalizowani są najciężej chorzy - chorzy z ostrą, zdekompensowaną niewydolnością serca, gdzie prowadzona jest także pełna diagnostyka i leczenie z zakresu inwazyjnej kardiologii, w tym przezskórnego leczenia niewydolności zastawek” – powidedziała Kierownik Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym - prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 12.1.2. REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA). Beneficjentem jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Łączna wartość inwestycji to ponad 38 mln zł, czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to przeszło 17,6 mln zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego