Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, przedstawiła członkom KSRM założenia zmian w ustawie o prawach pacjenta. W ich myśl rodzice lub opiekunowie dziecka przebywającego w zakładzie leczniczym nie mogą ponosić kosztów za sam tylko fakt przebywania przy dziecku. Opłata może zostać pobrana jedynie za użytkowanie pościeli lub dodatkowego łóżka czy wydane przez szpital posiłki.

„Dziecko ma prawo do tego, by w trakcie pobytu w szpitalu czuwali przy nim rodzice. Ich obecność nie tylko łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, lecz także przyspiesza proces leczenia. Dlatego nie można obciążać ich opłatami za samo tylko przebywanie przy łóżku małego pacjenta” – powiedziała Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

W takim samym zakresie rozwiązanie to dotyczy pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komitet Społeczny pozytywnie zaopiniował omówiony dokument i przekazał go do dalszych prac legislacyjnych.


Źródło: CIR