Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku 19 lutego 2020 roku funkcjonariusze Policji i ABW zatrzymali kolejne 16 osób z Trójmiasta i okolic, członków grup przestępczych zajmujących się nielegalnym handlem lekami w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”.

Wśród zatrzymanych są między innymi kierownicy, farmaceuci i pracownicy zatrudnieni w aptekach kontrolowanych przez grupę przestępczą. Łącznie zarzuty w tej sprawie usłyszało już 37 osób.

Największe w Polsce śledztwo dotyczące procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”

Zatrzymania są kolejnym efektem śledztwa prowadzonego od lipca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku. Śledztwo to dotyczy dwóch grup przestępczych działających na terenie województw pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego. Grupy te współpracowały z farmaceutami, kierownikami aptek, lekarzami, a także adwokatami.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wyrwał szpitalne kraty okienne i sprzedał je na złomie

Na potrzeby prowadzonego procederu tzw. „odwróconej dystrybucji leków”, podejrzani zakładali fikcyjne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie oraz hurtownie farmaceutyczne.

Przestępcy wywozili deficytowe leki za granicę

Od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. podejrzani wywieźli z kraju deficytowe leki o wartości co najmniej 15 milionów złotych, czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów pozostających w terapii onkologicznej, immunosupresyjnej, przeciwzakrzepowej, przeciwastmatycznej, przeciwpadaczkowej, przeciwcukrzycowej przeciwpsychotycznej czy w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Na skutek działań podejrzanych na polskim rynku farmaceutycznym utrzymywał się długotrwały stan niedostępności tych leków. Wywóz leków stwarzał realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia tysięcy polskich pacjentów, którzy przez to nie mogli kontynuować terapii ratujących życie.

Zabezpieczono leki o wartości ponad 4 mln zł

W ramach tego postępowania, już lipcu 2018 roku zabezpieczono 60 tys. opakowań leków o wartości ponad 4 mln zł, w tym leków deficytowych, stosowanych w terapii onkologicznej, kardiologicznej, czy poprzeszczepowej, które były przygotowane przez przestępców do wywozu z Polski. Leki te za granicą miały zostać sprzedane za cenę kilkukrotnie wyższą aniżeli obowiązująca w Polsce.

Jak ustalono, część zwróconych przez podmioty zagraniczne leków (w tym leków lodówkowych) niespełniających warunków jakości, a przez to wyłączonych z obrotu, miała być ponownie wprowadzana do dystrybucji na terenie Polski.

>>>ZOBACZ TEŻ: Pielęgniarki skarżą się na agresję w pracy

Działania gdańskich prokuratorów, którzy zatrzymali leki, uniemożliwiły powtórne wprowadzenie do obrotu leków, które mogły stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy pacjentów zarówno w Polsce jak i za granicą.

Mechanizm odwróconej dystrybucji leków

Przestępczy proceder możliwy był dzięki stworzeniu i wykorzystaniu fikcyjnie działających placówek medycznych zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz ściśle z nimi powiązanych hurtowni farmaceutycznych. Deficytowe leki zamawiano we współpracujących z przestępcami aptekach. Fikcyjne przychodnie nie świadczyły żadnych usług medycznych, ale wykorzystywały lekarzy do składania zapotrzebowania na leki. Po dostarczeniu leków, z pominięciem pacjentów, przekazywano je do hurtowni farmaceutycznej w celu wywozu z kraju.

Nie byłby to możliwe do zrealizowania bez ścisłej współpracy kierowników fikcyjnych placówek medycznych z lekarzami wystawiającymi zapotrzebowania na produkty lecznicze oraz kierownikami aptek, którzy ukrywali leki przed pacjentami, przekazując je do fikcyjnych przychodni.

Korzyść z przestępstwa

Jak dotychczas ustalono, członkowie obu grup przestępczych uzyskali korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 7 mln złotych. Korzyści te były lokowane w nieruchomościach, papierach wartościowych, a także luksusowych pojazdach.

Zabezpieczenia majątkowe

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta bankowe członków grup przestępczych. Na kontach członków grupy praz powiązanych z nimi podmiotów ujawniono ponad 10 mln. złotych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak również zatrzymane pojazdy, zostały zabezpieczone przez prokuraturę na poczet kar grożących przestępcom.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Zatrzymania

W sprawie zatrzymano już łącznie 37 osób. Wobec 9 stosowny jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanym 19 lutego 2020 r. 16 osobom, wśród których są między innymi kierownicy aptek, farmaceuci i pracownicy aptek kontrolowanych przez grupę przestępczą, zostaną przedstawione zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami w tym fakturami VAT oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, a także prania brudnych pieniędzy.

Jak ustalono podczas śledztwa, zatrzymani farmaceuci wystawili faktury VAT sprzedaży produktów leczniczych rzekomo na rzecz podmiotów leczniczych, a w rzeczywistości dla utworzonej przez przestępców hurtowni farmaceutycznej, na potrzeby odwróconego łańcucha dystrybucji, na łączną kwotę nie mniejszą niż 6.400.000 zł.

W trakcie przeszukań apteki należącej do jednej z podejrzanych, zabezpieczono 8 kartonów produktów leczniczych, zawierających przeterminowane leki, a także 100 opakowań leków deficytowych.

Na poczet kar o charakterze majątkowym zabezpieczono 5 pojazdów o wartości przekraczającej 300 tysięcy zł., a także gotówkę w kwocie ponad 60 tysięcy zł.

Wobec 15 zatrzymanych osób prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci wysokich poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju,
a także zawieszenia w wykonywaniu zawodu farmaceuty oraz funkcji kierownika apteki. W stosunku do jednego z podejrzanych, z uwagi na jego wiodącą rolę w przestępstwach i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zarzucone podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.


Źródło: Prokuratura Krajowa