Profesor Piotr Czauderna – kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego operował wspólnie z chirurgami dziecięcymi z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 2 sierpnia, profesor wziął udział w dwóch, trudnych zabiegach.

Pod przewodnictwem uznanego specjalisty, uważanego za jednego z najwybitniejszych chirurgów dziecięcych w Polsce, zoperowane zostały dwie dziewczynki – jedna z torbielą w śledzionie, druga z torbielą w nadnerczu.

Profesor Piotr Czauderna w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach gościł po raz trzeci, ale pierwszy raz wziął udział w zabiegach.

Profesor podkreślił, że z kielecką kliniką współpracuje regularnie. – Jest to bardzo ważne, szczególnie w zakresie trudniejszych i rzadszych przypadków. Praktykuje się tak na całym świeci, nie tylko w Polsce. Dzisiejsze środki komunikacji elektronicznej umożliwiają przekazywanie zdjęć, więc te konsultacje, telekonsultacje są dużo łatwiejsze do zorganizowania, niż w przeszłości – stwierdził Piotr Czauderna.

Jak dodał, w Polsce jest zaledwie około 300 chirurgów dziecięcych, a tylko część z nich zajmuje się przypadkami bardziej zaawansowanymi, do tego cechą tej dziedziny medycyny jest fakt, że jest bardzo obszerna, nie ma odrębnych specjalistów od schorzeń poszczególnych narządów, tak jak jest w przypadku pacjentów dorosłych.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach