Nowatorskie terapie, przełomowe badania, kontrowersyjne przypadki – o tym dyskutowali lekarze z Polski i zagranicy podczas 41 Konferencji Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami. Wydarzenie odbyło się 16-17 marca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Zgodnie z tradycją, zanim lekarze przystąpili do medycznych dyskusji wysłuchali wykładów uznanych humanistów: aktora i dydaktyka prof. Jerzego Stuhra oraz historyka prof. Henryka Samsonowicza. – Podstawą pracy artysty jest wola, uczucie i świadomość. Analogię do tej triady można znaleźć również w działalności lekarza – mówił Jerzy Stuhr podczas wykładu „Na pograniczu sztuki i nauki. Jak uczyć artystę?”. Za swoje wystąpienie został symbolicznie wynagrodzony tymfem – XVII-wieczną monetą z prywatnych zbiorów prof. Janusza Skalskiego.

Gospodarzami konferencji byli dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz prof. Janusz Skalski, dyrektor Instytutu Pediatrii UJ CM. – Proponowana przez nas w tym roku forma spotkań klinicznych została radykalnie zmodyfikowana, na miarę współczesnego rozwoju medycyny i dynamicznego postępu w chirurgii pediatrycznej. Gościliśmy wielu znakomitych specjalistów, którzy przedstawili najnowsze osiągnięcia w chirurgii dziecięcej i pediatrii – podkreślał prof. Janusz Skalski.

Jak poinformował Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, spotkania chirurgów z pediatrami prawie od początku istnienia szpitala dziecięcego w Prokocimiu stanowią forum wymiany myśli pomiędzy środowiskami lekarzy, którzy w codziennej praktyce często stykają się z pacjentem wymagającym zarówno interwencji chirurgicznej, jak i konsultacji neurologa, onkologa, diabetologa czy pulmonologa. Umożliwiają również zapoznanie się z wynikami nowatorskich terapii czy metod zabiegów. W tym roku organizatorzy skupili się na kilku wybranych działach chirurgii w poszczególnych sesjach: gastroenterologia i chirurgia ogólna, pulmonologia i torakochirurgia, kardiologia i kardiochirurgia, neurologia i neurochirurgia, urologia i nefrologia, a na zakończenie stany nagłe w pediatrii.

W części wykładów poświęconych torakochirurgii dr Andrzej Zając z Oddziału Chirurgii USD podzielił się pierwszymi doświadczeniami z zastosowania biodegradowalnych stentów tchawiczo-oskrzelowych u dzieci. Krakowscy chirurdzy jako jedni z pierwszych w Polsce samodzielnie wszczepili implanty z materiału polidioksanowego do tchawicy rocznej pacjentki. Stent zakładany podczas zabiegu bronchoskopii zapobiega zapadaniu się tchawicy. Po kilkunastu tygodniach ulega biodegradacji i na jego miejsce chirurdzy mogą wszczepić kolejny, nieco większy element. Jest to alternatywa dla metalowych stentów, które obarczone są ryzykiem urazów wewnętrznych i wymagają bardziej inwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

– Metoda ta jest bardzo obiecująca i niewykluczone, że może stać się przełomem w leczeniu zwężeń dróg oddechowych, zwłaszcza u noworodków. Zyskujemy czas i unikamy konieczności wykonania tracheostomii – podsumował dr Andrzej Zając.


Źródło: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie