Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie planowanego zamknięcia oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W piśmie do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego pisze, że takie działania będą skutkować znaczącym ograniczeniem dostępności dzieci do świadczeń zdrowotnych.

Marek Michalak zwraca uwagę, że oddział jest jedynym takim oddziałem dla północnej części powiatu warszawskiego. Ponadto usytuowany jest w Szpitalu, który w swojej strukturze posiada oddział pediatryczny.

- Współpraca pomiędzy tymi oddziałami jest istotna z punku widzenia najlepszego zabezpieczenia zdrowia dzieci, natomiast likwidacja jednego z nich skutkować będzie obniżeniem jakości opieki nad najmłodszymi pacjentami – uważa RPD.

Rzecznik zwrócił się do do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego o pilną interwencję i weryfikację planowanych działań, które mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów.


Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka