Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Jednym Głosem”. Został on w całości napisany i zredagowany przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wiodącą problematyką, prezentowaną w kwartalniku mają być tematy związane ze zdrowiem psychicznym.

W kolejnych numerach autorzy będą przybliżać aspekty pracy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz prezentować działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

- Wierzę, że „Jednym Głosem” stanie się przestrzenią dialogu wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej psychiatrii – napisał Bartłomiej Chmielowiec we wstępie do kwartalnika.

- Chcemy, aby to było miejsce spotkania i wymiany poglądów przez osoby, których życiowe i zawodowe drogi krzyżują się w szpitalach i na oddziałach psychiatrycznych – powiedział Grzegorz Saj, Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego.

W pierwszym numerze przedstawiono założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dotyczące psychiatrii środowiskowej. Reforma jest poprzedzona pilotażem centrów zdrowia psychicznego. RPP liczy, że przyniesie pozytywne skutki dla pacjentów jak i ich rodzin. W czasopiśmie znajduje się również relacja ze śniadania prasowego, które odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i dotyczyło roli mediów w psychiatrii. Dodatkowo w pierwszym wydaniu przedstawiono także założenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, odpowiadając na pytania kogo dotyczy, kto zapewnia ochronę zdrowia psychicznego w Polsce oraz zamieszczono informacje o prawach jakie przysługują pacjentom w szpitalu psychiatrycznym.

Kwartalnik „Jednym Głosem” będzie dystrybuowany od początku sierpnia w tradycyjnej wersji papierowej w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, w których swoje obowiązki pełnią Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

W wersji elektronicznej „Jednym Głosem” będzie można pobrać ze strony internetowej Rzecznika.


Źródło: Biuro RPP