Choroby układu krążenia są przyczyną około 3,9 mln zgonów rocznie w Europie. Naukowcy finansowanego przez UE projektu LifeCall pracują nad zmianą tego stanu rzeczy za pomocą elektrokardiogramu (EKG) – urządzenia monitorującego i analizującego pracę serca.

Jak przypominają autorzy projektu, prawidłowe EKG świadczy o zdrowiu serca. Śledząc je regularnie, można uzyskać dokładniejszą diagnozę problemów i chorób serca. Obecnie jednak nie rejestruje się niektórych istotnych informacji, takich jak zmiany, które można zaobserwować w EKG przed wystąpieniem zawału serca. Poszczególni pacjenci i instytucje nie śledzą również ważnych danych biometrycznych, a dostawcy usług opieki zdrowotnej, w tym szpitale kardiologiczne, nie dysponują spersonalizowanymi danymi historycznymi dotyczącymi diagnostyki chorób układu krążenia w perspektywie długoterminowej. Ponadto osoby, od których wymaga się regularnego badania EKG, nie zgłaszają się na badania kontrolne.

Walka z chorobami układu krążenia

Aby wypełnić lukę informacyjną, opracowano mobilne, nieinwazyjne, oparte na nanowłókninach narzędzie do tworzenia danych medycznych w ramach projektu LifeCall koordynowanego przez turecką firmę Sensencall. Koordynator projektu dr Emre Ozdogan podkreśla: „LifeCall to innowacyjny system, którego celem jest stworzenie niedrogiego, niezawodnego, komfortowego, bezelektrodowego, urządzenia EKG nadającego się do noszenia”.

Składa się ono z prostej koszulki i paska z nowo zaprojektowanymi, innowacyjnymi, przewodzącymi elektrodami tekstylnymi. „Urządzenie rejestruje dane EKG w czasie rzeczywistym, które są przekazywane do telefonu komórkowego w celu ich rejestracji. Następnie dane są wysyłane do scentralizowanego serwera w sposób bezpieczny i prywatny. Dane są przechowywane w celu udostępnienia ich podmiotom powiązanym” – zaznacza dr Ozdogan.

Nieocenione korzyści

Przy użyciu zwykłej koszulki i jej systemu pomocniczego można zarejestrować krytyczne, zagrażające życiu stany serca, zanim dojdzie do rzeczywistego uszkodzenia. Nie jest to możliwe w przypadku konwencjonalnego szpitalnego sprzętu Holter EKG. W praktyce „to rozwiązanie może łatwo zastąpić obecne, niewygodne i drogie urządzenia do monitorowania zdarzeń i holterowskie EKG”, wyjaśnia dr Ozdogan.

Dodatkową zaletą urządzenia jest to, że może być używane codziennie, przez długi czas, bez negatywnego wpływu na codzienne życie użytkownika. Ponadto rejestruje dane EKG przez około 3 tygodnie bez przerwy i dostarcza usługodawcom opieki zdrowotnej wzorca pozwalającego zrozumieć długoterminową korelację danych EKG poszczególnych osób. Dr Ozdogan dodaje: „Uratuje wiele osób poprzez analizę i gromadzenie danych na potrzeby długoterminowego monitorowania serca i wielu innych biosygnałów”.

Ku przyszłości

Studium wykonalności LifeCall umożliwiło poznanie oczekiwań funkcjonalnych klientów, wielkości i wymagań rynku, ceny rynkowej, kanałów dystrybucji i sieci, prognoz finansowych oraz szczegółowej analizy produktów konkurencyjnych. Pomogło to zrozumieć potencjał, korzyści oraz obecne i przyszłe wyzwania stojące przed LifeCall. Zespół projektowy pracuje obecnie nad wdrożeniem nowych funkcji i badaniami rozwojowymi, a równolegle opracowuje program partnerski, zgodnie z wnioskami płynącymi z badania.

LifeCall zostanie niedługo skomercjalizowany w celu wykorzystania w pełni zintegrowanych, przewodzących technologii tekstylnych i technologii sygnałowych / Bluetooth, w których żywotność baterii wynosi więcej niż 2 lata. Dr Ozdogan dodaje:„Jesteśmy wystarczająco ambitni, aby wprowadzić na rynek ten rewolucyjny produkt, jednak najpierw powinniśmy udoskonalić pojedyncze elementy składowe projektu takie jak bateria o 2-letniej żywotności i w pełni nadająca się do prania koszulka EKG bez elektrod z komponentami elektronicznymi”.

© Unia Europejska, [2019] | źródło: CORDIS