Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch). Nagroda nawiązuje do najlepszych tradycji służb medycznych i ma na celu uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda ANIMUS FORTIS jest przyznawana raz w roku w dwóch kategoriach:

  1. w kategorii indywidualnej - „Osobiste męstwo” dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyrożniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze (MON, MSWiA, ilp.).
  2. w kategorii instytucjonalnej dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany, które pozwalają skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca funkcję w instytucji, która realizuje bądź współuczestniczy w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM:

tel. 261-817-721,
e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl


Źródło: Ministerstwo Zdrowia