Znamy "Ludzi Wolności"

 Prof. Henryk Skarżyński - twórca Światowego Centrum Słuchu, laureat nagrody Złoty Skalpel, numer dwa Listy Stu 2012 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie otrzymał laur w konkursie "Ludzie Wolności".

Światowej sławy otolaryngologa nagrodzono laurem w kategorii Nauka.Odbierając statuetkę prof. Skrażyński podziękował organizatorom za uwzględnienie nauki w dokonaniach ostatniego 25-lecia.

"Wszyscy otrzymaliśmy szanse by być tam gdzie chcemy, robić to co możemy i pokazywać to, co potrafimy najlepiej. Wielu wybitnych Polaków, żyjących wcześniej, takiej szansy nie miało"- powiedział Henryk Skarżyński. W swoim przemówieniu wspomniał m.in. o XIX- wiecznym warszawskim chirurgu Franciszku Xawerym Jawdyńskim oraz krakowskim profesorze Janie Miodońskim - specjaliście w zakresie otochirurgii. którzy pomimo światowych dokonań nie mieli możliwości zaprezentowania swych umiejętności z przyczyn geopolitycznych.

Wśród finalistów konkursu w kategorii nauka znalazł się jeszcze jeden lekarz - dr hab. Adam Maciejewski, chirurg transplantolog z Instytutu Onkologii w Gliwicach. W 2013 roku kierowany przez niego zespół dokonał pierwszego w kraju przeszczepu twarzy. Na początku 2014 roku za operację tą  otrzymał medycznego Oskara - a sama operacja uznana została za najlepszy na świecie zabieg rekonstrukcyjny przeprowadzony w 2013 r.

Warto także odnotować dwójkę finalistów związanych z medycyną a nominowanych w innych kategoriach - chodzi o Ewę Błaszczyk oraz Jerzego Owsiaka- ten ostatni okazał się laureatem w kategorii dobroczynność.Źródło: www.pulsmedycyny.pl