Neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przeprowadzili pod koniec sierpnia z powodzeniem pionierską operację usunięcia guza mózgu przy zastosowaniu techniki kraniotomii z wybudzeniem pacjenta.

22 sierpnia w Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przeprowadzono pierwszą operację usunięcia guza mózgu lewego płata czołowego w sąsiedztwie ośrodka ruchu, stosując zmodyfikowaną technikę kraniotomii z wybudzeniem tzw. kontynuowaną kraniotomię z wybudzeniem ( continuous awake craniotomy).

W trzech fazach operacji 26-letni pacjent był przytomny, logiczny, swobodnie odpowiadał na zadawane pytania, był rozluźniony, słuchając swojej ulubionej muzyki.

Operacja przebiegła gładko, bez żadnych powikłań śródoperacyjnych oraz pooperacyjnych. Trwała 4,5 godziny.

W operacji uczestniczyli neurochirurdzy: operator - Safwan Bayassi, asysta - Wojciech Pulka i Tomasz Siwiecki, anestezjolog – Filip Kutnik, instrumentariuszka – Anna Milewska oraz pielęgniarka anestezjologiczna - Hanna Mrzygłód i neurofizjolog Ola Pełka.

- Sądzę, że jest to sukces całego zespołu operacyjnego, ponieważ całą procedurę operacyjną udało się przeprowadzić własnymi siłami, bez pomocy z zewnątrz. Należy wspomnieć, że jest to również sukces Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, który stworzył nam odpowiednie warunki do pracy - powiedział lek. Safwan Bayassi.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu