Mózg może być dotknięty wieloma różnymi typami nowotworów, co prowadzi do poważnych powikłań, takich jak ataki epilepsji, obrzęk mózgu, krwotok lub zakrzepica. Jak dotąd nie było dostępnych jednolitych standardów rozpoznawania i leczenia tych powszechnych objawów. Międzynarodowy zespół naukowców składający się z ekspertów z wiodących towarzystw onkologicznych ESMO (European Society for Medical Oncology) i EANO (European Association of Neuro-Oncology) opracował międzynarodowe wytyczne i standardy dotyczące leczenia tych powikłań, które zostały opublikowane w czołowym czasopismie Annals of Oncology (Impact Factor: 18.2). Jako Prezes EANO Matthias Preusser, Kierownik Oddziału Onkologii (MedUni Vienna's Department of Medicine I) zainicjował te międzynarodowe wytyczne i odegrał wiodącą rolę w ich koordynowaniu jako ostatni autor.

„Każdego roku u około 18 milionów ludzi na całym świecie diagnozuje się raka i u prawie co drugiego pacjenta z zaawansowanym guzem rozwijają się przerzuty do mózgu, zwłaszcza w przypadku raka płuc, piersi lub skóry. Ze względu na rozległość tej dziedziny nowe wytyczne mają ogromne znaczenie ”- wyjaśnia Preusser. „W związku z tym dwa największe towarzystwa połączyły siły, aby stworzyć jednolite standardy”.

Przy pomocy algorytmów i licznych diagramów opracowano pracę referencyjną, która ma zapewnić pacjentom na całym świecie wysokiej jakości leczenie powikłań związanych z guzami mózgu. Pytania takie jak „jak radzić sobie z obrzękiem mózgu?” lub „co powinienem zrobić w przypadku ataku epilepsji lub zaburzeń neurokognitywnych?” są szczegółowo omawiane przez interdyscyplinarny panel autorów.

„Nowe wytyczne, które opracowaliśmy, mogą być stosowane i wdrażane na całym świecie, a zatem powinny prowadzić do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów”, podkreśla Preusser, który jest jednocześnie współautorem wytycznych dotyczących prawidłowego leczenia glejaka (szczególnego typu guza mózgu w ośrodkowym układzie nerwowym), które zostały niedawno opublikowane w czołowym czasopiśmie Nature Reviews Clinical Oncology.

Źródło: sciencedaily.com