Naukowcy z the Center for Infection and Immunity (CII) w Columbia University's Mailman School of Public Health z Uniwersytetu Columbia nie znaleźli dowodów na to, że diagnostyka laboratoryjna samej grypy u matki w okresie ciąży jest związana z ryzykiem wystąpienia autyzmu u potomstwa. Odnotowali jednak tendencję do ryzyka u matek z laboratoryjną diagnozą grypy i zgłoszonymi przez siebie objawami ciężkiej choroby. Tendencja ta jednak nie osiągnęła znaczenia statystycznego

To badanie to pierwsza ocena ryzyka wystąpienia ASD (authism spectrum disorder) w oparciu o potwierdzone laboratoryjnie zakażenie wirusem grypy u ciężarnej, a nie tylko badanie danych lub dokumentacji medycznej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie mSphere.

Badacze analizowali kwestionariusze i próbki krwi od 338 matek dzieci z ASD i 348 matek z grupy kontrolnej w ramach badania the Autism Birth Cohort Study, przeprowadzonego w Norwegii. Próbki krwi pobrano od matek w połowie okresu ciąży i po porodzie. Matki zgłaszały również objawy przeziębienia i grypy pojawiające się podczas ciąży.

Pozytywne badania krwi z powodu grypy A lub zakażenia grypy typu B w przeszłości nie były związane ze zwiększonym ryzykiem ASD. Gdy jednak badacze połączyli raporty dotyczące występowania objawów chorób podobnych do grypy z wynikami badań krwi, stwierdzili zauważalne, choć statystycznie nieistotne, zwiększone ryzyko wystąpienia ASD. Chociaż błąd losowy mógłby być odpowiedzialny za te wyniki, autorzy ostrzegają przed odrzuceniem tego wniosku ze względu na istotę powiązania: dzieci urodzone przez matki z laboratoryjnie zweryfikowaną grypą i dopasowującymi się objawami miały prawie dwukrotnie większe prawdopodobieństwo późniejszego rozpoznania ASD w porównaniu z grupą kobiet bez grypy i jej objawów.

„Symptomy są ważne, ponieważ mogą wskazywać stopień, w jakim system odpornościowy matki walczy z grypą", mówi pierwszy autor Milada Mahic, post-doktorantka z Center for Infection and Immunity w Norwegian Institute of Public Health. "Jeśli zakażenie przyczynia się do zwiększonego ryzyka, prawdopodobnie pochodzi on z zapalenia związanego z odpowiedzią układu odpornościowego matek, a nie na zakażenie grypą, dlatego dalsze badania są jak najbardziej uzasadnione".

Ustalenie związku ASD z grypą jest zgodne z wcześniejszymi badaniami sugerującymi, że dopuszczenie do wirusowego szpitalnego zakażenia ciężarnej w pierwszym trymestrze i zakażenie bakteryjne u matki w drugim trymestrze związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ASD.

W innych najnowszych badaniach naukowcy stwierdzili, że kobiety w okresie aktywnego zakażenia opryszczką narządów płciowych w okresie wczesnej ciąży miały dwa razy większe szanse na urodzenie dziecka, u którego później rozpoznano ASD. Kolejne nowe badanie wskazuje, że gorączka u matki w okresie ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia ASD u dziecka.

„Mózg płodu ulega gwałtownym zmianom, które sprawiają, że jest wrażliwy na silną odpowiedź immunologiczną matki", mówi starszy autor W. Ian Lipkin, dyrektor CII i John Snow profesor Epidemiologii w szkole Mailman. „Można powiedzieć że, matki nie powinny automatycznie twierdzić, że zakażenie w czasie ciąży oznacza, że ich dziecko rozwija autyzm, może to być po prostu jeden z wielu czynników ryzyka”.

Źródło: sciencedaily.com