O tym, że osoby z objawami depresji są bardziej narażone na rozwój demencji, medycyna wie nie od dziś. Dotąd nie było jednak jasne, na jakiej zasadzie działa ta zależność. Naukowcom z Rush Alzheimer’s Disease Center udało się to wyjaśnić.

Kierowany przez dr. Roberta S. Wilsona zespół badawczy postanowił znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Czy to depresja jest konsekwencją rozwoju demencji? Czy obydwie dolegliwości mają u podłoża ten sam problem dotyczący mózgu? Czy związek między depresją a demencją ma coś wspólnego z patologicznymi zmianami w mózgu, jakie towarzyszą rozwojowi demencji?

Badanie objęło blisko 1800 osób o średniej wieku 77 lat, którzy początkowo nie mieli problemów z myśleniem i pamięcią. Średnio przez 8 lat poddawano ich corocznym badaniom pod kątem występowania objawów depresji, a także testom na pamięć i sprawność myślenia.

W ciągu badania u 52 proc. uczestników pojawiły się łagodne zaburzenia poznawcze, które zwiększają ryzyko rozwinięcia się choroby Alzheimera w przyszłości. Demencja rozwinęła się u 18 proc. W przypadku 582 osób, które zmarły, przeprowadzono sekcję, aby przekonać się, czy w ich mózgach były obecne struktury charakterystyczne dla choroby Alzheimera lub inne zmiany wskazujące na uszkodzenie tkanki mózgu.

Okazało się, że osoby, u których doszło do rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych, częściej miały objawy depresji przed diagnozą. Podobną zależność obserwowano u osób, u których rozwinęła się demencja (jednak po jej zdiagnozowaniu objawy depresji szybciej się zmniejszały). Większe nasilenie objawów depresji wiązało się z szybszym pogarszaniem się sprawności umysłowej w zakresie myślenia i zapamiętywania. Jednak, co istotne, nie stwierdzono, aby zmiany neurodegeneracyjne w mózgu (wykryte podczas autopsji) miały jakikolwiek związek z nasileniem objawów depresji w analizowanym okresie.

Zdaniem autorów wyniki badania wskazują, że depresja jest czynnikiem ryzyka rozwoju demencji i jeżeli możliwe byłoby jej zapobieganie lub skuteczniejsze leczenie, to potencjalnie można by pomóc wielu ludziom utrzymać sprawność umysłową do późnego wieku.Źródło: www.medexpress.pl