Premier Beata Szydło poleciła Ministerstwu Zdrowia dokonanie zmian w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, tak aby pediatrzy mogli w przyszłości, tak jak dotychczas, leczyć w placówkach POZ nie tylko małe dzieci, ale również młodzież do 18. roku życia.

- Po konsultacjach z PTP poleciłam MZ dokonać zmiany w projekcie ustawy o POZ. Pediatrzy będą leczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia – napisała na Twitterze szefowa rządu.

Dzień przed deklaracją Beaty Szydło, w rozmowie z dziennikarzami również minister konstanty Radziwiłł informował, iż niewykluczone, że przepisy zostaną zmodyfikowane, tak aby przedłużyć możliwość opieki przez pediatrę nad osobami do 18. roku życia.

Zdaniem rządzących, ustawa ma poprawić organizację i funkcjonowanie POZ, w szczególności w ramach koordynacji opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Ustawa zakłada m.in., że każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ.

Pracę zespołu POZ koordynować będzie lekarz POZ, który ma planować i realizować opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą dotyczącą zachowania zdrowia, profilaktyki chorób, ich rozpoznawania i leczenia oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.

Źródłem finansowania POZ będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, a podstawę finansowania stanowić ma tzw. roczna stawka kapitacyjna. Zaplanowano wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, w tym koordynatora (budżet powierzony). Planowane jest też wyodrębnienie dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Więcej o projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej pisaliśmy tutaj.