Według najnowszego badania, struktura rodziny, a także godziny spania, posiłków we wspólnym gronie i ograniczony czas spędzony w ekranach urządzeń, wydają się być powiązane z lepszym zdrowiem emocjonalnym u dzieci w wieku przedszkolnym, co może zmniejszyć ryzyko późniejszej otyłości.

Według autorki Sary Anderson z Uniwersytetu Stanowego Ohio to badanie dostarcza więcej dowodów na to, że czynności powtarzane o tych samych porach u dzieci w wieku przedszkolnym są związane z ich zdrowym rozwojem i mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo, że w wieku 11-12 lat będą otyłe.

Badanie opisujące pierwsze spojrzenie na związek między wczesnym dzieciństwem i samoregulacją emocjonalną a ich potencjalnym związkiem z problemem nadwagi w wieku szkolnym, zostało zamieszczone w „The International Journal of Obesity".

Naukowcy oceniali u dzieci w wieku 3 lat trzy rutynowe czynności: regularne pory spania, regularne posiłki i czy rodzice ograniczyli oglądanie bajek do godziny lub mniej dziennie. Potem porównali to do sprawozdań rodziców z dwóch aspektów samoregulacji dzieci w tym samym wieku.

Wreszcie zbadali, w jaki sposób rytuały i samoregulacja współpracowały w celu zmniejszenia otyłości w wieku 11 lat, określonej na podstawie międzynarodowych kryteriów. (Kryteria USA dotyczące otyłości dzieci są ustalane na niższym poziomie i obejmowałyby więcej dzieci).

Badaniami objęto 10 955 dzieci, które są częścią Studium Kolegium Milenijnego (ang. the Millennium Cohort Study), długoterminowego badania dotyczącego różnorodnej populacji dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii od września 2000 roku do stycznia 2002 roku. W wieku 3 lat 41 procent dzieci miało zapewnione regularne pory snu, 47 procent regularny posiłek, a 23 procent miało ograniczone oglądanie TV do godziny lub mniej dziennie. Kiedy badane dzieci osiągnęły wiek 11 lat, około 6 procent było otyłych.

Wszystkie trzy rytuały domowe były powiązane z lepszą samoregulacją emocjonalną - miarą opartą na odpowiedziach rodziców na pytania, na przykład jak łatwo dziecko staje się sfrustrowane lub zbyt podniecone. Dzieci z większym zaburzeniem emocjonalnym częściej były otyłe w późniejszych latach.

Anderson, profesor nadzwyczajny Zdrowia Publicznego, przyznaje, iż zgodnie z ich obserwacją, dzieci, które miały największe trudności z kontrolą emocji w wieku 3 lat, były bardziej podatne na otyłość w wieku 11 lat.

Anderson i jej koledzy odkryli również, że brak regularnego snu w wieku przedszkolnym był niezależnym czynnikiem predykcyjnym otyłości w wieku 11 lat. Ryzyko otyłości wzrosło nawet wtedy, gdy dzieci "zwykle" miały regularne pory snu, w przeciwieństwie do "zawsze”. Ryzyko wystąpienia w przyszłości otyłości było największe u tych 3 latków, które nie miały stałej pory snu.

Zawziętość i niezależność dzieci w wieku 3 lat - inny aspekt samoregulacji emocji- nie wiązały się z ryzykiem otyłości, ani też z rytuałami związanymi z tymi samymi aspektami samoregulacji.

Nowe odkrycia opierają się na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez Anderson i jej współpracowników, wykazujących związek między snem przedszkolaków a zmniejszeniem ryzyka otyłości w późniejszym życiu. Poprzednie prace opublikowane w 2010 roku potwierdziły, iż w amerykańskiej próbie częstość występowania otyłości była najmniejsza u dzieci, które miały wystarczająco dużo snu, miały limity czasu oglądania bajek i jedli z rodziną regularne posiłki o stałych porach.

Według Anderson badanie to pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób rutynowe czynności u małych dzieci dotyczące snu, posiłków i czasu spędzonego przed ekranem odnoszą się do ich umiejętności regulacji emocji i zachowania. Duże, populacyjne brytyjskie badanie UK Millennium Cohort Study dało możliwość zbadania tych aspektów życia dzieci i ich wpływu na przyszłe ryzyko otyłości.

Jak zauważa Anderson, wyniki analizy powinny zachęcać do przyszłych prac nad rolą emocjonalnej samoregulacji w zakresie przyrostu masy ciała u dzieci oraz w jaki sposób rytuały snu mogą sprzyjać zdrowemu rozwojowi najmłodszych. Mimo, że wiele mechanizmów pozostaje nieznanych, chociażby jak sen wpływa na metabolizm, badania naukowe coraz częściej zauważają związek między otyłością a złym snem.

Chociaż autorka przyznaje, iż z tej pracy niemożliwe jest udowodnienie, że stałe rytuały zapobiegają otyłości to uważa, że wprowadzenie regularnych czynności przed snem jest mało prawdopodobne, że zaszkodzi a może pomóc dzieciom w inny sposób, na przykład poprzez regulowanie emocji. Według Andrson, rodzice powinni uczynić co w ich mocy, aby wspierać prawidłowy rozwój emocjonalny i zdrowie ich dzieci.

Narodowy Instytut Zdrowia oraz Rada Badań Naukowych i Społecznych w Wielkiej Brytanii poparły badanie.

W badaniu uczestniczyli również naukowcy z Uniwersytetu Londyńskiego - University College London i amerykańskiej szkoły wyższej Temple University.

Źródło: Medical News Today