Według nowego badania przeprowadzonego przez wiodącego eksperta ds. żywienia dzieci w Brown School na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis, jaja znacząco zwiększają wzrost małych dzieci i zmniejszają ich karłowatość o 47 procent. Był to znacznie większy efekt niż się spodziewano po danych z poprzednich badań.

Główny autor badania profesor Lora Iannotti zauważa, iż jaja są stosunkowo niedrogim produktem żywnościowym i są łatwo dostępne. Dodatkowo stanowią dobre źródło składników odżywczych dla wzrostu i rozwoju małych dzieci. Jaja mają potencjał, aby przyczynić się do zmniejszenia karłowatości na całym świecie.

Badanie „Eggs in Complementary Feeding and Growth" (tłum. Jaja w karmieniu uzupełniającym a wzrost) opublikowano w czasopiśmie „Pediatrics”.

Iannotti w 1 raz ze współautorami przeprowadzili w 2015 roku randomizowane kontrolowane próby w Ekwadorze. Dzieci w wieku 6-9 miesięcy zostały losowo przydzielone do jednej z grup - otrzymującej jedno jajo dziennie przez 6 miesięcy - lub do grupy kontrolnej, która nie otrzymywała jaj.

Wykazano, że jaja zwiększają znormalizowany wskaźnik długości ciała w stosunku do wieku i masy ciała do wieku. Modele wskazują na zmniejszenie częstości występowania karłowatości o 47 procent i niedowagi o 74 procent. Dzieci w grupie z rozszerzoną dietą miały wyższe spożycie jajek i zmniejszone spożycie żywności słodzonej cukrem w porównaniu z kontrolą.

Iannotti przyznaje, że jej zespół badawczy był zaskoczony skutecznością opisywanej modyfikacji diety u niemowląt. Skala efektu wyniosła 0,63 w porównaniu do średniej globalnej 0,39.

Jednocześnie naukowiec zauważa, że jaja są bogatym źródłem substancji odżywczych, bezpiecznie pakowana i prawdopodobnie bardziej dostępna w populacjach ubogich w surowce niż inne dodatki spożywcze, w szczególności żywność wzbogacona.

Iannotti podkreśla, iż badanie zespołu dokładnie monitorowało również reakcje alergiczne na jaja, ale w trakcie tygodniowych wizyt domowych obserwowano lub zgłaszano pojedyncze przypadki. Jaja wydają się kompletnym i zalecanym źródłem substancji odżywczych u dzieci w krajach rozwijających się.

Źródło: sciencedaily.com