W 2019 roku przypada 25. rocznica uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Z tej okazji Bartłomiej Chmielowiec, swoją działalność w najbliższych dwunastu miesiącach w sposób szczególny poświęca tej tematyce.

7 lutego Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął cykl edukacyjny pn. „25 blasków psychiatrii” prezentujący poszczególne obszary psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

W pierwszym wydaniu Rzecznik Praw Pacjenta przedstawia aspekty praktyczne i prawne funkcjonowania szpitali psychiatrycznych. Kolejne materiały, poświęcone wielu innym zagadnieniom ochrony zdrowia psychicznego, będą ukazywać się cyklicznie przez cały 2019 r.

Artykuły są dostępne na stronie internetowej RPP oraz Facebooku Rzecznika Praw Pacjenta.


Źródło: Biuro RPP