Podczas ceremonii otwarcia XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK tradycyjnie już przyznano nagrody i granty.

Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego otrzymał prof. Franciszek Walczak. Laudację wygłosił doc. Łukasz Szumowski.

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego została przyznana Mariuszowi Krukowi za badania dotyczące określenia roli tomografii komputerowej w ocenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Nagroda Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK im. prof. Stefana Rywika została przyznana Grzegorzowi Opolskiemu za wybitny wkład w poprawę stanu zdrowia Polaków.

Nagrodę Naukową roku 2013 przyznano zespołowi autorów: Mateusz Śpiewak, Łukasz Małek, Jolanta Miśko, Joanna Petryka, Mariusz Kłopotowski, Witold Rużyłło za osiągnięcia w dziedzinie kardiologicznego rezonansu magnetycznego udokumentowane znaczącymi publikacjami.

Nagrodę za Publikację Naukową w roku 2013 przyznano zespołom autorów:

Ewa A. Jankowska, Jolanta Małyszko, Hossein Ardehali, Ewa Koc-Żórawska, Waldemar Banasiak, Stephan von Haehling, Iain C. Macdougall, Gunther Weiss, John J. McMurray, Stefan D. Anker, Mihai Gheorghiade, Piotr Ponikowski za opublikowaną w piśmie „European Heart Journal” pracę: „Iron status in patients with chronic heart failure”

Krzysztof Bartuś, Frederick T. Han, Jacek Bednarek, Jacek Myć, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Jacek Lelakowski, Stanisław Bartuś, Steven J. Yakubov, Randall J. Lee za opublikowaną w piśmie „Journal of the American College of Cardiology” pracę: “Percutaneous Left Atrial Appendage Suture Ligation Using the LARIAT Device in Patients With Atrial Fibrillation: Initial Clinical Experience”

Wojciech Kosmala, David J. Holland, Aleksandra Rojek, Leah Wright, Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick za opublikowaną w piśmie „Journal of the American College of Cardiology” pracę: “Effect of If-channel inhibition on hemodynamic status and exercise tolerance in heart failure with preserved ejection fraction: a randomized trial”

Jarosław D. Kasprzak, Antonella  Moreo, Nicola Gaibazzi, Luciano Agati, Klaus Tiemann, Bharati  Shivalkar, Stephan von Bardeleben, Leonarda Galiuto, Hervé  Lardoux, Giuseppe Trocino, Ignasi Carrió, Dominique Le Guludec, Gianmario Sambuceti, Harald Becher, Paolo Colonna, Folkert ten Cate, Ezio Bramucci, Ariel Cohen, Gianpaolo Bezante, Costantina Aggeli za opublikowaną w piśmie „Journal of the American College of Cardiology” pracę: “Comparison of sulfur hexafluoride microbubble (SonoVue)-enhanced myocardial contrast echocardiography with gated single-photon emission computed tomography for detection of significant coronary artery disease: a large European multicenter study”

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało w roku 2014 także granty naukowe na realizacje projektów. Laureatami zostali:

Adam Witkowski – „Denerwacja tętnicy płucnej u pacjentów zdyskwalifikowanych od przeszczepu serca z powodu nadciśnienia płucnego”

Tomasz Zdrojewski – „Ocena rozpowszechnienia przewlekłej niewydolności serca na podstawie badań metodą reprezentacyjną wśród dorosłych Polaków w woj. pomorskim”

Piotr Buszman – „Opracowanie eksperymentalnego modelu aterosklerozy u dużego zwierzęcia laboratoryjnego poprzez endowaskularne, podprzydankowe podanie roztworu cholesterolu w warunkach hiperglikemii i diety wysokocholesterolowej”

Komisja Nauki i Grantów oraz „Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznał Roczny Grant Dla Młodego Naukowca 2014 Marcie Marcinkiewicz-Siemion w celu realizacji programu badawczego: „Wpływ terapii resynchronizującej (CRT) na zmiany profilu metabolitów
krwi w grupie chorych z niewydolnością serca”

„Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznał Nagrodę Naukową imienia Profesora Leszka Ceremużyńskiego za rok 2013 Ewie A. Jankowskiej za pracę: „Iron status in patients with chronic heart failure” (Eur Heart J. 2013;34: 827-834)Źródło: www.faktymedyczne.pl