Data spotkania: 28 listopada 2014r.

Miejsce spotkania:     Centrum Szkoleniowe, Szpital Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

ul. Borowa 14/18

05-400 Otwock
Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie:

„Wystawianie recept i prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle kontroli procedur świadczeniodawców oraz osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane”.


Zapraszamy: personel medyczny oraz pion zarządczy placówek służby zdrowia.

Jednym z podstawowych elementów postępowań kontrolnych prowadzonych u świadczeniodawców oraz osób uprawnionych jest prawidłowość wystawiania dokumentowanie recept.

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych zasad wystawiania recept i prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle zmian prawa medycznego.
Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zasady prowadzenia postępowań kontrolnych przez uprawnione podmioty w tym NFZ.

Program szkolenia:

1. Zasady wystawiania recept
2. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
3. Zasady dokumentowania zasadności wyboru refundowanych leków
4. Kontrola wystawionych recept i dokumentacji medycznej
5. Postępowanie kontrolne NFZ
6. Monitorowanie udzielania świadczeń przez NFZ
7. Nakładanie kar umownych za naruszenie zasad wystawiania recept i prowadzenia dokumentacji medycznej
8. Postępowanie odwoławcze po kontroli NFZ

Wykładowca: Wojciech Wojtal. Pracownik naukowo dydaktyczny UKSW, wykładowca na Podyplomowych Studiach z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny UW. specjalista z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i ochrony środowiska.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: kursy@ecz-otwock.pl lub telefonicznie: 22 710 32 00

Zapraszamy!Źródło: www.medtube.pl