Przepisy nie regulują̨ kwestii częstotliwości powiadamiania osób o obowiązku poddania się̨ szczepieniom ochronnym. W związku z tym należy uznać́, ze wystarczy jednokrotne powiadomienie danej osoby o obowiązku poddania się̨ szczepieniu ochronnemu – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

W związku z licznymi wystąpieniami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, członków DIL w sprawie zasad postępowania w przypadku, gdy rodzic lub rodzice uchylają̨ się̨ od obowiązku szczepienia dziecka oraz zaleceniami, w tym zakresie, Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, p.o. prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej Paweł Wróblewski poprosił resort o wyjaśnienie kilku kwestii związanych ze szczepieniami, co do których wątpliwości mają lekarze.

Pytania dotyczyły m.in. tego, kiedy lekarz POZ może uznać, że rodzice uchylają się od obowiązku szczepienia dziecka, oraz czy lekarz POZ dokonujący szczepień ma obowiązek ustalania nowego miejsca zamieszkania dziecka i rodziców w celu powiadomienia o obowiązku poddania się szczepieniom.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że gdy osoba odmawia poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, fakt ten powinno się odnotować w dokumentacji medycznej wraz z uzyskaniem podpisu tejże osoby.

Następnie lekarz przekazuje informację dotyczącą osób, które uchylają się od obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w terminach i formie określonej w przepisach w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Natomiast aktualny adres osoby niepoddającej się szczepieniu obowiązkowemu ustala organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do którego lekarz przekazał informację o takiej osobie.


Źródło: dilnet.wroc.pl