Wysokie spożycie soli wiąże się z podwójnym ryzykiem niewydolności serca, stwierdzono na podstawie 12-letniego badania przeprowadzonego na ponad 4000 osób. Wyniki badania zostały przedstawione podczas Kongresu ESC.

„Duża zawartość soli (chlorku sodu) jest jedną z głównych przyczyn wysokiego ciśnienia krwi i niezależnego czynnika ryzyka choroby wieńcowej (CHD) i udaru mózgu", powiedział prof. Pekka Jousilahti, profesor badawczy w National Institute for Health and Welfare w Helsinkach w Finlandii. „Poza chorobą wieńcową i udarem, niewydolność serca jest jednym z głównych chorób sercowo-naczyniowych w Europie i na świecie, ale rola wysokiej zawartości soli w diecie w rozwoju chorób serca jest nieznana.”

W tym badaniu oceniano związek spożycia soli i rozwój niewydolności serca. Oszacowanie indywidualnego spożycia soli jest wymagane w metodologii badania, dlatego też odpowiednie kohorty populacji są rzadkie. W tym badaniu zastosowano 24-godzinną kontrolę wydalania soli, które jest uważane za złoty standard dla szacowania spożycia soli na indywidualnym poziomie.

Było to prospektywne badanie obejmujące 4 630 losowo wybranych mężczyzn i kobiet w wieku od 25 do 64 lat w okresie odniesienia, którzy uczestniczyli w badaniu North Karelia oraz w krajowym badaniu FINRISK w latach 1979 i 2002 w Finlandii. Gromadzenie danych obejmowało wypełnienie samodzielnego kwestionariusza dotyczącego zachowań zdrowotnych, pomiarów wagi, wzrostu i ciśnienia krwi, próbki krwi żylnej do analizy laboratoryjnej oraz pobrania 24-godzinnej próbki moczu.
W placówce badań, pielęgniarki mierzyły objętość wydalanego moczu i pobierano z nich 100 ml próbki do analizy laboratoryjnej. Jeden gram spożycia soli obliczono jako równowartość 17,1 mmol wydalanego sodu.

Grupa badawcza kontrolowana była przez 12 lat dzięki skomputeryzowanemu powiązaniu rejestru z National Health Records. Przypadki incydentów niewydolności serca poszukiwano w rejestrach przyczyn zgonów, wypisach z Hospital Discharge oraz w dokumentacjach leków refundowanych. Oceniano związek spożycia soli w kwintylach (<6,8g, 6,8-8,8g, 8,8-10,9g, 10,96-13,7g i> 13,7g / dzień) oraz ryzyko incydentów nowych przypadków niewydolności serca.

W trakcie obserwacji 121 mężczyzn i kobiet rozwinęło nowe przypadki niewydolności serca. W poszczególnych grupach wiekowych, płci, roku studiów, wskaźniki ryzyka w II, III, IV i V kwintylu zawartości sodu w porównaniu do pierwszego, wynosiły: 0,83, 1,40, 1,70 i 2,10. Po dalszej regulacji skurczowego ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu całkowitego w surowicy i wskaźnika masy ciała współczynniki zagrożeń wynosiły odpowiednio: 1,13, 1,45, 1,56 i 1,75.

Prof. Jousilahti powiedział: „Serce nie lubi soli, przez co duże spożycie soli znacznie zwiększa ryzyko niewydolności serca. Zwiększenie ryzyka wystąpienia niewydolności serca związane ze spożyciem soli było niezależne od ciśnienia krwi".

„Ludzie, którzy spożywają ponad 13,7 g soli dziennie, mają dwa razy większe ryzyko niewydolności serca niż osoby spożywające mniej niż 6,8 grama", kontynuuje. „Optymalne dzienne spożycie soli jest prawdopodobnie nawet niższe niż 6,8 grama. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca maksymalne spożycie na poziomie 5 gramów dziennie, a zapotrzebowanie fizjologicznie wynosi od 2 do 3 gramów dziennie".
Prof. Jousilahti stwierdził: "Badania nad większymi zbiorowymi grupami populacji są potrzebne w celu dokładniejszego oszacowania zwiększonego ryzyka niewydolności serca związanego ze spożyciem soli".

Źródło: sciencedaily.com