Nowe badanie popiera ideę, że osoby, które przeżyły udar mózgu są bardziej narażone na wystąpienie nowotworu niż ogół populacji. Chociaż ustalenia jeszcze czekają na potwierdzenie w dalszych badaniach, naukowcy sugerują, że pacjentów po przebyciu udaru mózgu należy kontrolować i monitorować pod kątem onkologicznym.

Omówienie badania odbyło się w Madrycie podczas Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Onkologii Medycznej (ESMO) 2017. Praca ta została wykonana przez dr Jacobo Rogado, onkologa w szpitalu De la Princesa w Madrycie oraz jego współpracowników. Dr Rogado wyjaśnia: "Badania post mortem sugerują, że istnieje większe ryzyko rozwoju nowotworu po przebytym udarze, ale wielkość tego związku nie została opisana". Naukowcy zdecydowali się przeprowadzić badanie, aby przeanalizować związek i dowiedzieć się jakie czynniki mogą być zaangażowane w to zjawisko.

Co roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad 795 000 osób doznaje udaru mózgu. Dla większości z nich - około 610 000 – jest to pierwszy epizod. Nowe badanie dotyczy udaru niedokrwiennego, który występuje, gdy dopływ krwi do mózgu jest przerywany z powodu zaburzeń krzepnięcia krwi. W rezultacie komórki pozbawione są niezbędnego tlenu bez którego umierają w ciągu kilku minut. Ten rodzaj niedokrwienia jest odpowiedzialny za znaczną większość udarów (prawie 90 procent).

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych nowotwór diagnozuje się u ponad 1,5 miliona osób, a ponad 500 000 osób z tego powodu umiera. Oczekuje się, że liczba nowych przypadków rocznie wzrośnie do 2 milionów w 2020 roku. Badania pokazują, że zdrowe nawyki, szczepienia i badania przesiewowe mogą zapobiegać ponad połowie przypadków zgonów z powodu raka.

Nowe badanie dotyczy badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych. Jeśli przypuszczenia naukowców się potwierdzą, zespół sugeruje, że pacjenci po przebytym udarze powinni być kontrolowani przez pewien czas zachowując czujność onkologiczną.

Wzrost krzepliwości krwi

Krzepnięcie krwi lub koagulacja jest fizjologicznym procesem zapobiegającym utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. W wyniku zranienia dochodzi do aktywacji czynników krzepnięcia i płytek krwi, które uwalniają szereg substancji czynnych z ziarnistości α i β, dodatkowo nasilając aktywację. Dochodzi do zmian morfologicznych płytek, a także ekspresji wielu białkowych cząsteczek na ich powierzchni. Jednak nadmierne krzepnięcie krwi jest poważnym stanem, który zwiększa ryzyko udaru mózgu, zawału serca, uszkodzenia wielu narządów oraz zgonu. Nowe odkrycia popierają ideę, że choroba nowotworowa może promować nadmierne krzepnięcie krwi. Badania sugerują, że nowotwór jest stanem hiperkoagulacji, w którym komórki nowotworowe aktywują układ krzepnięcia. W nowym badaniu zespół przeprowadził analizę danych dotyczących 381 pacjentów, którzy przybyli do Szpitala de La Princesa w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku. Wyniki badania wykazały, że w okresie obserwacji stwierdzono raka u 7,6% ocalałych po udarze niedokrwiennym (29 osób). Liczba ta jest prawie dwukrotnie większa niż w populacji ogólnej (4,5 procent), zauważają autorzy. Nowotwory, które wystąpiły najczęściej u chorych po udarze mózgu to nowotwory okrężnicy, płuc i gruczołu krokowego. Średni czas jaki upłynął między udarem a rozpoznaniem raka to 6 miesięcy, a prawie połowa (45 procent) rozpoznanych nowotworów powstała w ciągu pierwszej połowy roku. Zespół stwierdził również, że prawie dwie trzecie (62 procent) nowotworów rozpoznanych u osób, które przeżyły udar mózgu było lokalnie zaawansowane lub przerzutowe.

Wysokie stężenie fibrynogenu we krwi

Dalsza analiza dokumentacji medycznej pacjentów wykazała, że istnieją cztery czynniki związane z diagnozą nowotworu: starszy wiek (77 lat i więcej); uprzednie rozpoznanie raka; wysokie stężenie fibrynogenu we krwi (powyżej 450 miligramów/dl); i niski poziom hemoglobiny (poniżej 13 g/dl). Dr Rogado sugeruje, że ich odkrycia wskazują na to, że nowotwór był już obecny podczas wystąpienia udaru, ale nie pojawiły się żadne alarmujące objawy.

Wyższe stężenia fibrynogenu - białka, które sprzyja krzepnięciu krwi - u chorych z udarem, u których pojawiły się nowotwory, popiera ideę, że "działanie prozakrzepowe raka przyczynia się do udaru mózgu". "U pacjentów po udarze mózgu należy wdrążyć diagnostykę kliniczną pod kątem nowotworowych badań skriningowych w przeciągu 18 miesięcy po rozpoznaniu udaru mózgu. Dotyczy to w szczególności starszych pacjentów, u których wcześniej rozpoznano już nowotwór lub którzy mają wysokie stężenie fibrynogenu albo niskie stężenie hemoglobiny". Dr Fausto Roila, dyrektor onkologii medycznej w szpitalu Santa Maria della Misericordia w Perugii we Włoszech, który został zaproszony przez ESMO do komentowania ustaleń - wskazuje na ważne ograniczenia badań. Na przykład nie było odpowiedniej grupy kontrolnej i występuje problem z porównywaniem częstości występowania raka w grupie badanej z częstością występowania w populacji ogólnej. Wyjaśnia: "Ludność ogólna obejmuje osoby w każdym wieku, a populacja przypadków (pacjenci z udarem) są starszymi pacjentami". Doktor Roila podsumowuje: "Dlatego też potrzebne są dalsze badania, zanim można ostatecznie ustalić związek między udarem a wystąpieniem nowotworu".

Źródło: medicalnewstoday.com