Po 50 latach badań i testów ponad 1000 leków pojawiła się nowa nadzieja na zachowanie komórek mózgowych przez pewien czas po udarze. Leczenie pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym eksperymentalnym lekiem neuroprotekcyjnym w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym w celu usunięcia skrzepu poprawia wyniki, jak pokazują wyniki badań klinicznych opublikowane w The Lancet .

W wieloośrodkowym randomizowanym badaniu, kierowanym przez zespół z Cumming School of Medicine's (CSM) Hotchkiss Brain Institute i Alberta Health Services, badano zastosowanie neuroprotekcyjnego nerinetydu. W jednym ze scenariuszy nerinetyd podawano pacjentom oprócz alteplazy, które zmniejszała krzepliwość krwi. W drugim scenariuszu pacjenci, którzy nie kwalifikowali się do podania alteplazy, otrzymywali tylko nerinetyd. Obie grupy pacjentów poddano jednoczesnemu leczeniu wewnątrznaczyniowemu w celu usunięcia skrzepu.

Dr Michael Hill neurolog w Foothills Medical Center i profesor na wydziałach neurologii klinicznej i radiologii w CSM powiedział „U pacjentów, którzy otrzymali oba leki, alteplaza niekorzystnie wpływała na działanie nerinetydu”.

Hill twierdzi, że badanie dostarcza dowodów na biologiczny szlak, który chroni komórki mózgowe przed śmiercią, gdy są pozbawione dopływu krwi. Nerinetid wpływa na ostatni etap życia komórki mózgowej poprzez zatrzymanie produkcji tlenku azotu w komórce.

„Naprawdę wierzymy, że może to być jedna z metod leczniczych” - mówi Hill. „Istnieją dowody, że nerinetyd promuje przeżycie komórek mózgowych, zapewniając neuroprotekcję, do momentu, w którym nie będzie można usunąć skrzepu. Otwiera to drzwi do nowego sposobu leczenia udaru”.

Obrazy mózgów pacjentów z badania pokazują, że oczekiwana wielkość uszkodzenia po udarze jest znacznie zmniejszona, gdy podaje się nerinetyd i wykonuje się odpowiedni zabieg u pacjentów, którzy nie otrzymują jednocześnie alteplazy.

„Po tak wielu badaniach, w których badano leki neuroprotekcyjne, nasze wyniki są bardzo obiecujące - mówi dr Mayank Goyal, neuroradiolog z FMC i profesor kliniczny na Wydziale Radiologii w CSM. „Chociaż nerinetyd nie został jeszcze zatwierdzony do użytku, pokazuje potencjał nowej metody wykorzystywanej do promowania powrotu do zdrowia po udarze”.

Na całym świecie każdego roku 15 milionów ludzi dotyka udar. Udar niedokrwienny, który występuje najczęściej, jest spowodowany przez skrzep znajdujący się w naczyniu krwionośnym w mózgu. Nagła utrata przepływu krwi powoduje śmierć komórek mózgowych, co może trwale wpływać na mowę, wzrok, równowagę i ruch.
W międzynarodowym badaniu wzięło udział 1105 pacjentów w okresie od marca 2017 r. do sierpnia 2019 r. w ośrodkach w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

„Współpraca NoNO Inc., University of Calgary i badaczy z 48 szpitali na całym świecie pokazała, jak skuteczne może być takie partnerstwo w prowadzeniu bardzo ważnych badań dotyczących udaru i, które mogą prowadzić do pozytywnych zmian w praktyce klinicznej”- powiedział dr Michael Tymianski.

Wyniki obecnego badania, zwanego próbą ESCAPE-NA1, opierają się na sukcesie próby ESCAPE, w której udowodniono, że procedura usuwania skrzepu może radykalnie poprawić wyniki pacjentów po ostrym udarze niedokrwiennym . Podczas zabiegu cewnik jest wkładany w okolicach pachwiny i prowadzony przez naczynia krwionośne do mózgu. Małe urządzenie utworzone z metalowej siatki służy do chwytania skrzepu i wyciągania go. W bieżącym badaniu sprawdza się, czy podawanie nerinetydu zwiększa szanse pacjentów na powrót do zdrowia.

Źródło: medicalxpress.com