Interdyscyplinarna grupa naukowców z Frances Payne Bolton School of Nursing na Uniwersytecie Case Western Reserve odkryła nowy zestaw biomarkerów krwi ludzkiej, które mogą pewnego dnia pomóc lekarzom ratunkowym szybko rozpoznać, czy ktoś ma udar, wykonując proste badanie krwi. Chociaż do wprowadzenia testu prawdopodobnie minie jeszcze wiele lat, naukowcy zidentyfikowali nowe biomarkery, których obecność we krwi wskazuje na uszkodzenie tkanki mózgowej. O'Connell i współpracownicy z School of Nursing opublikowali swoje odkrycia w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Objawy poważnego udaru są łatwo widoczne, często powtarzane w różnego rodzaju komunikatach, co z pewnością korzystnie wpływa na świadomość społeczeństwa.

Jednak O'Connell powiedział, że większości udarów nie można ostatecznie zdiagnozować, dopóki nie zostaną ujawnione przez zaawansowane badania radiologiczne w szpitalu, takie jak rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa.

„Można by pomyśleć, że udar byłby naprawdę oczywisty w przypadku bardzo rozległych zmian, ale większość udarów jest w rzeczywistości niewielkich biorąc pod uwagę początkowe objawy” - powiedział O'Connell. „Wiele osób może po prostu pomyśleć, że mają silną migrenę, więc nie idą do szpitala”.

Co ważniejsze, pracownikom służby zdrowia, takim jak ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze , może być trudno rozpoznać, że udar występuje w tej grupie pacjentów, u których objawy są mniej oczywiste. Ponieważ leczenie udaru jest silnie uzależnione od czasu, może to prowadzić do zagrażających życiu opóźnień w udzieleniu pomocy.

„Klinicyści nie mają skanerów TK ani rezonansu magnetycznego na wyposażeniu karetki ani nawet na oddziałach ratunkowych niektórych mniejszych szpitali” - powiedział O'Connell. „Z tego powodu nawet jedna trzecia udarów jest pomijana przy pierwszym kontakcie z klinicystą, co opóźnia leczenie i może doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci.” Odkrycie biomarkerów krwi związanych z udarem może być drogą do uniknięcia takich opóźnień.

„Gdybyśmy mieli badanie krwi, aby od razu stwierdzić, czy ktoś ma udar, mogłoby to mieć ogromny wpływ na opiekę nad pacjentem” - powiedział O'Connell.

Badacze neurodiagnostyczni od lat wiedzą, że jeśli można zidentyfikować białka, które ulegają ekspresji tylko w mózgu, ich wykrycie we krwi może wskazywać na uszkodzenie tkanki mózgowej.

„Zaczęliśmy jednak zdawać sobie sprawę, że białka, które badamy jako potencjalne biomarkery, zostały zidentyfikowane około 20 do 40 lat temu” - powiedział O'Connell. „Okazuje się, że wiele z tych białek nie jest tak specyficznych dla mózgu, jak myśleliśmy, ponieważ teraz widzimy je wyrażane w innych narządach.”

Zespół Frances Payne Bolton wykorzystał niestandardowy algorytm do oceny wzorców ekspresji genów w tysiącach próbek tkanek z mózgu i innych narządów w celu zidentyfikowania białek, które mogą służyć jako bardziej specyficzne biomarkery uszkodzeń neurologicznych. Analiza ujawniła do 50 nowych możliwych markerów, z których kilka zostało następnie zmierzonych i pomyślnie wykrytych we krwi pacjentów po udarze.

„To może otworzyć drzwi do zupełnie nowej fali badań nad biomarkerami co może doprowadzić do przydatnych klinicznie testów, które następnie muszą być potwierdzone bardziej specjalistycznymi badaniami”.

Źródło: medicalxpress.com