Warszawa, dnia 02.08.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Typhim VI (Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum), roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, podmiot odpowiedzialny Sanofi Pasteur S.A. Francja.


Wycofana seria - N1H782V, data ważności 08.2019 r.