Warszawa, dnia 30.01.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Pediprofen (Ibuprofenum) 20mg/ml, zawiesina doustna, podmiot odpowiedzialny: Sequoia Sp. z o.o.


Wycofana seria - J01, data ważności 12.2018, 1 butelka 100 ml.