Warszawa, dnia 06.06.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Arthryl (Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum) (400 mg+ 10 mg) / 2 ml, roztwór do wstrzykiwań,

numer serii: 0119P, data ważności: 03.2021

podmiot odpowiedzialny: Mylan Healthcare Sp. z o. z siedzibą w Warszawie.