20 września w Krakowie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Polską Radą Resuscytacji. Dzięki porozumieniu LPR stało się ośrodkiem akredytowanym przez Europejską Radę Resuscytacji w odniesieniu do szkolenia kadr medycznych.

– W kolejnych latach planujemy głęboką przemianę szkolenia w zakresie medycyny przedszpitalnej. W szczególności dotyczy to standardów postępowania w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych i dzieci (ALS i EPALS) – mówi lek. Tomasz Derkowski, zastępca dyrektora ds. medycznych w LPR. Szczególny nacisk będzie kładziony na umiejętność prowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznawania stanów krytycznych i zabezpieczenia pacjentów po skutecznej resuscytacji.

W tym roku w LPR rozpoczęła pracę grupa robocza składająca się z najlepszych specjalistów z zakresu anestezjologii, medycyny ratunkowej czy chirurgii. Zespół lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarzy pracuje nad stworzeniem nowoczesnego programu opartego m.in. o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Jednym z owoców prac jest podpisana umowa o partnerstwie i utworzenie ośrodka certyfikowanego przez ERC (Europejska Rada Resuscytacji).
W 2018 roku w LPR planowane jest wdrożenie wieloletniego programu podnoszenia kwalifikacji wśród załóg HEMS i EMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego i Samolotowy Zespół Transportowy).


Źródło: LPR