„Musimy pamiętać, że nie każde nowe rozwiązanie jest innowacyjne, dlatego chciałbym, żebyśmy dziś zastanowili się nad definicją innowacji i nad tym, na ile innowacje są konieczne w systemie zdrowia, biorąc pod uwagę ograniczone środki” – podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji z cyklu „Wspólnie dla zdrowia” w Białymstoku.

„Obszar innowacji w zdrowiu jest trochę pomijany, a należy pamiętać, że napędzają one postęp w leczeniu pacjentów. Wczoraj ogłosiliśmy rozszerzenie pilotażu trombektomii mechanicznej na całą Polskę. To także innowacyjna metoda, która pozwala skuteczniej leczy pacjentów” – dodał szef resortu zdrowia.

Łukasz Szumowski wskazywał, że innowacja to techniki stosowane w celu poprawy efektów leczenia, digitalizacja, telemedycyna, ale też wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu wypracowania algorytmów, dzięki którym skrócimy czas dowozu pacjenta do specjalistycznej placówki. Innowacja to również budowanie bazy danych, wskaźników i analityka.

Minister zdrowia podkreślił, że na koniec 2017 roku wartość światowego rynku biotechnologii szacowano na 414 mld dolarów. W 2013 roku wynosiła ona 270,5 mld dolarów. Szacuje się, że do 2025 roku światowy rynek biotechnologii osiągnie poziom 727,1 mld USD, z czego około 60 proc. wygeneruje branża farmaceutyczna.

W dziedzinie medycyny firmy farmaceutyczne w Europie przeznaczają na badania i rozwój ok. 16 proc. przychodów, a znaczna część to właśnie inwestycje w biotechnologię. Nakłady poniesione na B+R przez Polskie firmy biotechnologiczne w 2017 wyniosły 825 mln zł (wzrost o 8,9 proc. w porównaniu do 2016r.).

„Pod względem innowacyjności polska gospodarka zajmuje 26 miejsce w rankingu European Innowation Screanbord 2018. Chcemy rozwijać rynek biotechnologii, pracować z liderami i najlepszymi ośrodkami na świecie” – podsumował prof. Szumowski.

Zapis online z debaty dostępny jest w serwisie YouTube.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia