Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem debaty "Wspólnie dla zdrowia" podziękował dziś wszystkim uczestnikom za przybycie na pierwszą, społeczną debatę i podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent.

"Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów - mówił profesor Szumowski "Mamy bardzo mocną polityczą deklarację, że zdrowie jest priorytetem tego obozu rządzącego. W latach 2018-2024 publiczne wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 830 mld zł. To gigantyczne środki, które chcemy przeznaczyć na zdrowie Polaków” - dodał.

Minister przyznał, że dzisiejszy poziom finansowania jest niezadawalający. "Działania medyczne stanowią zaledwie 30 proc. wszystkich usług, pozostałe 70 proc. to działania prozdrowotne. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy obywatele zdadzą sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość i długość swojego życia". Łukasz Szumowski podziękował wszystkim organizacjom pacjenckim, które biorą udział w konferencji. "To pacjent powinien stać się centrum działań systemu ochrony zdrowia i aktywnie kształtować postawy prozdrowotne" - zaznaczył.

Minister zaznaczył, żd błędy systemu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn umieralności na świecie. "To, w jaki sposób opiekujemy się chorym, niestety czasem przyczynia się do pogorszenia jego stanu zdrowia, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo pacjenta, które powinno być fundamentem kształtowania nowego systemu" - podkreślał Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że celem wprowadzania nowych rozwiązań jest także znaczna poprawa jakości w ochronie zdrowia. "Chciałbym, aby mierniki jakości, które wskażą nam obszary wymagające poprawy, coraz mocniej wchodziły do systemu i stały się powszechne" - dodał.

Minister zdrowia wspomniał również o znoszeniu nierówności w dostępności do usług medycznych w Polsce. Podkreślił, że wyceniając świadczenia zdrowotne, należy brać pod uwagę zarówno różnice geograficzne, jak i poziom zamożności rodzin w poszczególnych regionach kraju. "Już teraz staramy się zminimalizować te różnice, ostatnio w obszarze psychiatrii." - wyjaśniał. Dodał, że likwidacja tych różnic spowoduje nie tylko lepszą opiekę medyczną w chorobie, ale też polepszy dostęp do działań edukacyjnych i prozdrowotnych.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia