Szpital im. A. Falkiewicza na wrocławskim Brochowie obejmie zdalną opieką pacjentów opuszczających placówkę. Dzięki unijnej dotacji powstanie tzw. system teleopieki. Skierowany będzie on do pacjentów po 65 roku życia, którzy chorują na co najmniej dwie przewlekłe choroby.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dzięki unijnej dotacji szpital kupi specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej opieki nad pacjentami. Składać się na niego będą serwery, dyski, a także urządzenia pomiarowe, dzięki którym wyniki badań przeprowadzane przez chorego w domu trafią bezpośrednio do opiekującego się nim lekarza.

− Program obejmie docelowo tysiąc pacjentów i umożliwi monitorowanie bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, a także zdalne nadzorowanie pacjentów starszych i przewlekle chorych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Całkowita wartość projektu to niemal 8 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 6,7 miliona złotych. Szacowana liczba pomiarów możliwych dzięki nowemu systemowi wynosi ok. 2000 rocznie. Projekt pomoże stworzyć bazę wiedzy potrzeb i problemów pacjentów, a w efekcie zoptymalizowanie pracy szpitali i zarządzania nimi.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego