Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformowała o zrealizowaniu 48. konkursu ofert i zakupie sprzętu dla oddziałów geriatrycznych. Kupiono także sprzęt dla dzieci.

48. Konkurs Ofert to pierwsze zakupy zrealizowane dzięki zbiórce 25. Finału WOSP. Po raz kolejny Fundacja kupiła najlepsze i najnowocześniejsze wyposażenie dla polskich szpitali za najbardziej korzystną cenę. W czasie dwóch dni (20-21 czerwca) w wyniku negocjacji zakupiono 854 urządzenia dla 145 placówek medycznych - zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz oddziałów geriatrycznych.

Oprócz zakupów w ramach 48. konkursu ofert, dodatkowo aneksowane zostały kontrakty podpisane na warunkach wynegocjowanych w czasie 45. konkursu. Tym samym dla seniorów kupiono kolejne 3 090 urządzeń.

Dodatkowo Fundacja WOŚP kupiła 24 holtery EKG dla dzieci w ramach kontynuacji nierozstrzygniętych zakupów dla pediatrii w listopadzie 2016 roku.

Na konferencji prasowej Jerzy Owsiak poinformował również, że w czasie 48. Konkursu Ofert została podpisana umowa z Bankiem Millenium dotycząca spadku po Ninie Andrycz, która przekazała Fundacji WOŚP w testamencie swój majątek o wartości 85 000 PLN. Fundacja Banku Millenium postanowiła także przekazać 100 000 PLN. Dzięki tym pieniądzom sfinansowany zostanie częściowy koszt zakupu densytometru, który trafi do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie


Więcej: wosp.org.pl