Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił w poniedziałek (17 czerwca) do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zbadanie czy nie zaszło przestępstwo z art. 155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci) przez niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia mimo istniejących możliwości państwa aby to niedofinansowanie zlikwidować.

W ocenie ZK OZZL jest możliwe, że przestępstwo to zostało dokonane przez członków rządu, którzy zdecydowali o przedłożeniu Sejmowi projektów ustaw przewidujących wydatki ze środków budżetowych w kwocie ocenianej na ok. 40 mld PLN rocznie, przeznaczone na cele określane jako „nowa piątka PiS” oraz przez parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem tych ustaw, a nie zdecydowali o przeznaczeniu tych środków na poprawę finansowania publicznej ochrony zdrowia i w ten sposób, nie zapobiegli, chociaż mogli (!), tysiącom zgonów rocznie pacjentów, którzy z powodu niedofinansowania ochrony zdrowia, powodującego jej niewydolność, nie otrzymują pomocy medycznej w odpowiednim czasie albo nie otrzymują odpowiedniego leczenia, przez co postęp choroby doprowadza ich do śmierci.

W ocenie OZZL, zarówno członkowie rządu, jak i parlamentarzyści dobrze wiedzieli, że publiczna ochrona zdrowia jest w Polsce niedofinansowana w wielkim stopniu i że to niedofinansowanie skutkuje zgonami tysięcy osób rocznie, którym to zgonom można by zapobiec gdyby finansowanie było odpowiednie. Mając taką wiedzę i wiedząc, że są możliwości państwa aby przeznaczyć ogromną ilość środków budżetowych na poprawę finansowania publicznej ochrony zdrowia (o takich możliwościach przekonuje propozycja sfinansowania „nowej piątki PiS”) powinni oni – w ocenie OZZL – przeznaczyć te środki na ratowanie życia ludzkiego, a nie na inne cele, które – jakkolwiek dają pewne społeczne korzyści – to jednak z pewnością nie przyczynią się do zmniejszenia liczby zgonów, których można by uniknąć.

W ten sposób, w ocenie ZK OZZL osoby te nie zachowały przeciętnego obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i obowiązku dbałości o życie ludzkie można było wymagać od nich, aby nie dopuściły do nastąpienia skutku w postaci śmierci wielu osób – pacjentów czekających na leczenie w niewydolnym systemie publicznej ochrony zdrowia. Powinny zatem odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci wielu osób.

Jednocześnie, mając świadomość, że za wielkie niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia odpowiada nie tylko obecny rząd i obecni parlamentarzyści ale wszystkie poprzednie rządy RP od roku 1989 i poprzednie Parlamenty, ZK OZZL wystąpił z wnioskiem do Prokuratora Generalnego aby On – jeśli uzna to za uzasadnione –postawił podobne zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 155 kk - członkom wcześniejszych rządów i wcześniejszym parlamentarzystom.


Źródło: OZZL