W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie uroczyście otwarto dwie zmodernizowane kliniki Dermatologiczną oraz Chorób Infekcyjnych i Alergologii. Nowo wyremontowany budynek dostosowany został do obecnie obowiązujących warunków sanitarno-epidemiologicznych. Zapewnia komfort, bezpieczeństwo i nowoczesność pacjentom oraz personelowi.

- Od kilku lat Wojskowy Instytut Medyczny dynamicznie się zmienia, konsekwentnie kładąc nacisk na kompleksową opiekę nad chorymi. Modernizacja jest istotnym krokiem w tym kierunku. Odpowiedni sprzęt oraz organizacja opieki, w tym nadzór i trwałość o bezpieczeństwo pacjentów są kluczem do sukcesu - mówił witając gości gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Podczas uroczystego otwarcia 24 stycznia dr hab. n. med. prof. nadzw. Witold Owczarek, kierownik Kliniki Dermatologicznej mówił o znaczeniu nowych strategii w dermatologii. Podkreślił, że współczesna dermatologia to przede wszystkim nowe technologie stosowane w diagnostyce oraz w leczeniu chorych. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił istotny postęp w zrozumieniu patogenezy większości chorób dermatologicznych.

- Nasi pacjenci to głownie chorzy na ciężkie zapalne choroby ogólnoustrojowe, choroby z zaburzeniami immunologicznymi, jak również na nowotwory skóry w różnym etapie ich rozwoju. W naszej Klinice jesteśmy w stanie przy pomocy nowoczesnych technologii rozpoznawać nowotwory skóry na wczesnych etapach rozwoju oraz przy pomocy terapii celowanych leczyć ich zaawansowane postaci. Przeciwciała monoklonalne i małe molekuły stały się podstawą w leczeniu chorób zapalnych. Dermatologia stała się zatem dziedziną, w której innowacja jest podstawą terapii - tłumaczył profesor.

W Klinice Dermatologicznej WIM realizowane są programy lekowe Ministerstwa Zdrowia tj. Leczenie Ciężkiej i Umiarkowanej Łuszczycy Plackowatej, Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym, Leczenie beksarotenem Ziarniniaka Grzybiastego lub Zespołu Sezarego, Leczenie Rytuksymabem Ciężkiej Pęcherzycy Opornej na Immunosupresję oraz Leczenie Chorych na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry Wismodegibem. Klinika jest ośrodkiem referencyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz miejscem pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia biologicznego umiarkowanej i ciężkiej postaci Łuszczycy Plackowatej oraz Zespołu ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.

Obecnie klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM leczy chorych na astmę oskrzelową, atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, wyprysk atopowy, przewlekłe pokrzywki, obrzęki naczynioruchowe, nadwrażliwość na pokarmy, leki i jady owadów żądlących. Klinika zajmuje się poszukiwaniem przyczyn idiopatycznej anafilaksji, immunoterapią m.in. na jady owadów żądlących, przygotowaniem alergików do badań diagnostycznych, wykonywaniem zabiegów w przypadku uczulenia na leki znieczulające. Obecnie jest referencyjnym dla regionu ośrodkiem profilaktyki i leczenia wrodzonych obrzęków naczynioruchowych. Zajmuje się również poszukiwaniem przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii i innych nieswoistych objawów oraz leczeniem zapaleń wątroby typu A, B i C, boreliozy, infekcyjnych biegunek, róży, neuroinfekcji itp.


Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny