Nowe odkrycie w medycynie może zmienić leczenie obrzęku mózgu w przebiegu udaru. Grupa amerykańskich naukowców odkryła, że Ciara - lek będący aktualnie przedmiotem badań – jest skuteczny w prewencji obrzęku mózgu, a co się z tym wiąże zmniejsza śmiertelność u pacjentów, którzy doznali udaru mózgu. Wyniki zostały zaprezentowane na International Stroke Conference, która odbyła się w zeszłym miesiącu w Los Angeles.


"Wyniki są bardzo obiecujące. Potrzebujemy więcej badań, by potwierdzić uzyskane wyniki, ale dostępne dane wskazują, że lek ten mógłby być skuteczną alternatywą w leczeniu pacjentów po rozległym udarze mózgu, którzy aktualnie nie mają szans na wyzdrowienie, a nawet przeżycie", twierdzą naukowcy.


W październiku 2015 roku na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Opieki Neurologicznej badacze zaprezentowali wczesne dane dowodząc, że lek był skuteczny w redukcji obrzęku mózgu. U pacjentów w wieku 70 lat lub młodszych po udarze mózgu okazało się, że sześć miesięcy po incydencie niedokrwiennym grupę pacjentów otrzymujących Ciarę cechowała trzykrotne niższa śmiertelność ogólna i dziesięciokrotny spadek zgonów z powodu obrzęku mózgu.


Obrzęk mózgu jest kluczowym powikłaniem wielu chorób centralnego układu nerwowego, w tym udaru, a także urazów mózgu i rdzenia kręgowego. We wszystkich tych stanach w małych naczyniach krwionośnych dochodzi do zaburzeń przepływu i zastoju krwi, co często prowadzi do poważnego obrzęku tkanek mózgowych, które może okazać się śmiertelne. Dojść może do zwiększenia się masy mózgu, przesunięć tkanek w obrębie czaszki oraz ucisku i niedokrwienia ważnych dla życia struktur, np. ośrodka oddechowego w pniu mózgu. Badacze odkryli, że w wielu z tych schorzeń receptor dla sulfonylomocznika 1 (SUR1) odgrywa ważną, dotychczas nierozpoznaną rolę. Wydaje się, że SUR1 uczestniczy w wielu groźnych procesach, w tym obrzęku i śmierci komórki oraz złamaniu bariery krew - mózg, która normalnie chroni mózg przed zapaleniem.


Badacze skupili się przede wszystkim na leku o nazwie glibenklamid (znany również jako Gliburyd), który hamuje SUR1. Glibenklamid jest dobrze znanym, bezpiecznym lekiem, który był używany przez prawie 50 lat w leczeniu chorych na cukrzycę t. 2. Ciara to preparat dożylny glibenklamidu.


Aktualnie naukowcy planują przeprowadzenie 3 fazy badań nad lekiem. Lek zostanie poddany ocenie na większej grupie pacjentów, aby potwierdzić jego skuteczność i porównywać go do powszechnie stosowanych metod leczenia udaru.


Więcej: sciencedaily.com