Poznaniem mechanizmów regulacyjnych genów będzie się zajmować Laboratorium Biologii RNA, otwarte w czwartek w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie. Jego kierownikiem został prof. Andrzej Dziembowski.

"Żyjemy w erze post-genomicznej, czyli w czasach, kiedy znamy już wszystkie geny i identyfikujemy mutacje, które prowadzą do chorób genetycznych lub nowotworowych" - mówi cytowany w komunikacie przesłanym PAP przez MIBMiK prof. Andrzej Dziembowski, który pokieruje nowo otwartym laboratorium.

Naukowiec dodaje, że aby zrozumieć sposób działania genów i zaproponować nowe podejścia terapeutyczne niezbędne jest poznanie mechanizmów regulacyjnych. Zachodzą one na wielu etapach ale jednym z najciekawszych jest regulacja na poziomie RNA. Tą właśnie problematyką będzie zajmować się nowo powstałe laboratorium.

>>>ZOBACZ TEŻ: ABM i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podpisały list w sprawie "Akademii badań klinicznych"

Prof. Andrzej Dziembowski jest biologiem, autorem publikacji opisujących mechanizmy post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów oraz tego, jak jej zaburzenia prowadzą do rozwoju chorób człowieka. W 2018 r. był jednym z laureatów prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, określanej czasami jako "polski Nobel". Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik nowo otwartego laboratorium przez kilka lat pracował w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette. Oprócz stypendiów i grantów krajowych zdobył prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla badaczy rozpoczynających obiecujący projekt naukowy oraz granty 6. i 7. Programu Ramowego UE. Publikował artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach z zakresu biologii molekularnej, m.in. w: "Nature", "Cell", "Nature Structural and Molecular Biology" czy w "Nature Communications".

Nowe Laboratorium Biologii RNA powstało dzięki środkom programu ERA Chairs Horyzont 2020, w ramach projektu "MOlecular Signaling in Health and Disease - Interdisciplinary Centre of Excellence" (MOSaIC).


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl