20 września uroczyście oddano do użytku zmodernizowany blok porodowy w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym” Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020.

- To inwestycja na którą długo czekał suwalski szpital, wyczekiwana społecznie przez mieszkańców regionu. To projekt transgraniczny do którego samorząd województwa zapewnił wkład własny. Oddany dzisiaj blok porodowy stanowi pierwszą część projektu, drugą stanowić będzie modernizacja oddziału położniczego – podkreśla wicemarszałek województwa Anna Naszkiewicz.

Zarząd Województwa Podlaskiego 25 kwietnia 2017 r. udzielił dotacji celowej w kwocie 602 000 zł. na współfinansowanie ww. projektu, dotychczas przekazana została dotacja w kwocie 163 551,42 zł. Beneficjentami projektu jest dwóch partnerów: Kowieński Szpital Republikański w Kownie na Litwie oraz Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Z początkiem roku Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w partnerstwie ze Szpitalem Republikańskim w Kownie rozpoczął realizację projektu pt. „Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Całkowity budżet projektu wynosi 1 000 000,00 euro, w tym dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przewidziano 494 675,00 euro.

Celem zadania jest stworzenie systemu kompleksowej opieki nad kobietami w ciąży w regionie kowieńskim i suwalskim, w szczególności będących w trudnej sytuacji społecznej. W jego ramach przewidziano zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, remont Bloku Porodowego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, cykle szkoleń personelu medycznego, warsztaty wymiany doświadczeń pomiędzy personelem medycznym, obozy regeneracyjne dla przyszłych matek oraz badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego