Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamieścił na swojej stronę informację prezesa Urzędu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku.

Treść Obwieszczenia wraz z załącznikami >> PDF

Załączniki do Obwieszczenia: 

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 084 produkty.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 1 969 produktów.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 034 produkty.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 321 produktów.

Załącznik Nr 5 i 6 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 326 produktów.Źródło: urpl.gov.pl